Väntat stopp för Folkparksprojekt

Lund Som väntat beslutade kultur- och fritidsnämnden på torsdagskvällen att den planerade ombyggnationen och renoveringen av Folkparken inte ska genomföras.

– Vi kan inte gå vidare utifrån den ekonomiska ram på 15 miljoner som vi fått, men om kommunstyrelsen anslår mer pengar kan vi återuppta diskussionerna, säger nämndens ordförande Joakim Friberg (S).

Den utredning som serviceförvaltningen genomfört visar att renoveringsbehoven är omfattande och att totalkostnaden för kulturhusprojektet skulle bli 65 miljoner kronor, inklusive nödvändiga ombyggnader för den tänkta verksamheten.
Bland annat var det meningen att Teater Sagohuset, som blir husvill till våren, skulle flytta in och i framtidsplanerna har även ingått att Västers bibliotek skulle inrymmas i Folkparken.
– Nu måste vi hitta andra lösningar för dem, på kort och lång sikt, konstaterar Joakim Friberg.
Utredningen visar att enbart den exteriöra renoveringen av Folkparken skulle kosta 27 miljoner kronor och den första etappen av lokalanpassningen 32 miljoner.
För andra etappen, med bibliotek, kafé och möteslokaler, skulle kostnaden bli sex miljoner.
Enligt utredningen skulle projektet innebära driftskostnader på en högre nivå än vid nybyggnation.
Folkparken, som är benämningen på byggnaden i Folkets park, uppfördes 1976.
De senaste åren har det förts omfattande diskussioner om dess framtid men inget förslag har nått ända fram.
– Nu måste kommunen på ett övergripande plan bestämma sig, säger Joakim Friberg.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

I går var första dagen med danska gränskontroller. Tror du att de blir ett problem?

Loading ... Loading ...