– Sover du, lille vän? Att använda kameror för att övervaka äldre väcker många frågor som har med integriteten att göra, menar Statens medicinsk-etiska råd. FOTO: Jonas Ekströmer/TT

Övervakning väcker etiska frågor

HÖÖR Användningen av teknik för att övervaka äldre väcker frågor om var gränsen går innan det kan kännas kränkande.
Det gäller att göra noggranna övervägningar innan sådan teknikanvändning sjösätts, menar Statens medicinsk-etiska råd.

Allt fler kommuner i Sverige börjar använda sig av digital övervakning inom omsorgen.
Men den typen av övervakning i vården av äldre väcker också många etiska frågor eftersom sådan övervakning kan kännas integritetskränkande. Det konstaterade Statens medicinsk-etiska råd i en rapport för ett par år sedan.
I rapporten tittade man bland annat på användningen av GPS-positionering och kameraövervakning, som nu alltså ska testas i Höörs kommun.

Rådet menar att några av fördelarna med sådan teknikanvändning handlar om att det kan ge den äldre höjd livskvalitet och känsla av självbestämmande.
Alternativet till GPS-positionering är att ha vårdpersonal som följer med och ”håller koll” på den äldre. Det kan upplevas som en övervakning som kan kännas mer kränkande, menar rådet.
En annan fördel rådet lyfter fram är att teknisk övervakning leder till att vårdkvaliteten höjs och att det leder till effektiviseringar, så att resurser inom omsorgen kan användas bättre.
Övervakning med GPS kan också förhindra att äldre skadar sig i situationer när man gått vilse, påpekar rådet.

Men man höjer också ett varnande finger för nackdelar med den här typen av teknikanvändning.
Det kan innebära ett alltför stort intrång i den äldres integritet, påpekar rådet. Ett annat argument mot användningen är att om man ersätter vårdpersonalens fysiska tillsyn med kamera och GPS-sändare så kan det innebära att den äldres sociala stimulans minskar och att den äldre därmed inte får sitt behov av mänsklig kontakt tillgodosett.

Rådet anser att innan övervakningsåtgärder införs så måste man göra en bedömning av vilka konsekvenser det kan få för etiska värden.
Man påpekar att det är viktigt att den enskilde samtycker till insatsen och att det ges fullständig information om hur övervakningen går till.
Rådet påpekar också att det är viktigt att känslig information om användaren som registreras måste skyddas och att hanteringen av känslig information måste begränsas så mycket det går.

Inför socialnämndens beslut om att den nya tekniken ska testas i Höör har nämnden informerat Kommunala pensionärsrådet. Lena Kristensen sitter med i rådet och är även ansvarig för folkhälsofrågor i PRO i Höör.
Hon tycker att en av nackdelar med att hålla koll på äldre med GPS-positionering handlar om integritetsaspekten. Men Lena Kristensen tycker ändå att fördelarna överväger.
Bland annat genom att GPS-positionering innebär en ökad trygghet för äldre som riskerar att gå vilse.
För anhöriga till en dement person kan sådan teknik också innebära fördelar om personen går vilse.
– Det är en stor trygghet att veta att om något händer så finns den här möjligheten.

Även när det gäller kameraövervakning ser Lena Kristensen integritetsaspekten som en nackdel.
Samtidigt påpekar hon att nattpatrullen som går in fysiskt hos den äldre också kan störa och riskera att väcka personen.
– Det måste även kosta mindre i det långa loppet att använda sig av den här tekniken.
Utvecklingen och användningen av digital övervakning inom sjukvården och omsorgen är på frammarsch i Sverige.
Lena Kristensen menar att det inte får gå för långt, så att människor ersätts med teknik i alltför stor omfattning i framtidens vård och omsorg.

– Det är säkert något man måste bevaka på sikt. Ensamhet är ett stort problem för äldre. Det får inte ersätta den mänskliga kontakten.
– Teknik är bra när det fungerar och man ska inte säga nej, men det får inte ta över helt, säger Lena Kristensen.

Dagens fråga

Har du sett den hyllade tv-serien Chernobyl?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev