Många röster mot Nya Tider

Bokmässan/krönika Tidningens lyrikkritiker Evelina Stenbeck hittar många röster mot Nya Tider på Bokmässan – och alternativa vägar till nya läsare.