Skånskt naturbeteskött har inlett ett intressant samarbete med Orkla Foods Sverige. I vecka 33 lanserar Orkla Foods Sverige Skånsk Naturbetesbiff under varumärket Krögarklass. Biffen är på 130 gram och förstekt. FOTO: TT

Satsning på närodlad naturbiff

PROJEKT Orkla Foods Sverige satsar på kött från gårdar anslutna till föreningen Skånskt Naturbeteskött.

FAKTA

Orkla Foods Sverige är ett livsmedelsbolag som hade 5 miljarder i omsättning förra året och 1500 anställda.

Nu lanserar Orkla Foods Sverige en produkt riktad till privata restauranger – en närproducerad naturbetesbiff under varumärket Krögarklass. Produkten är resultatet av ett treårigt innovationsprojekt med föreningen Skånskt Naturbeteskött.
Genom ett partnerskap med Livsmedelsakademin fick företaget kontakt med Skånskt Naturbeteskött och påbörjade samarbetet. Projektet mynnade i att man skulle jobba med färsprodukter och för ett år sedan togs beslutet att satsa på en förstekt färsbaserad biff. Produkten Skånsk Naturbetesbiff lanserades i sortimentet under varumärket Krögarklass i mitten av augusti.
Det innebär att premiumfärsbiffar som är helt baserade på skånskt kött kommer att säljas till kunder som restauranger, konferensanläggningar och hotell, som vill lyfta dagens lunch lite extra.
Skånskt Naturbeteskött är en förening som startades ur frustration över slakteriernas dåliga sortering och som nu har runt 70 skånska uppfödare anslutna.
– I starten ska vi leverera 15 ton om året, berättar Uno Eliasson, ordförande för Skånskt Naturbeteskött, till Jordbruksaktuellt.
Själv har han en uppfödning med 350 angus i mitten av Skåne. Han säger att det finns signaler om att den siffran kan bli betydligt högre.
– Vi har kapacitet för det, men det kräver naturligtvis en utveckling av verksamheten.
Djuren föds upp på Österlen och andra delar av östra Skåne. Djuren slaktas och styckas i Sjöbo och förädlas i Eslöv. Sedan säljer producenterna de ädlare delarna själva och Orkla Foods Sverige köper de delar som producenterna tidigare haft svårt att själva sälja direkt till konsument.

FAKTA

Orkla Foods Sverige är ett livsmedelsbolag som hade 5 miljarder i omsättning förra året och 1500 anställda.

Läs På landet

Webb-tv