Fiskeexpert Vesa Tschernij kollar läget med Per Rosberg, som håller på att renovera en fiskebåt som han köpt nyligen. Till vardags jobbar han på en färja i Landskrona, sedan han slutade som yrkesfiskare. Foto: Jari Markkanen
Vesa Tschernij vid platsen där nyfångad fisk säljs i Brantevik.

Hemmahamnen – en framgång

SIMRISHAMN Projektet Hemmahamnen röner framgångar med arbetet att öka det lokala fiskets inkomster och få mer levande hamnar i Simrishamn, Brantevik och Skillinge.

Lyckat projekt

I januari 2015 valde EU-kommissionen ut Hemmahamnen bland 10 000 projekt som ett av 40 projekt som visades i Bryssel på utställningen Sailing Toward 2020 med följande motivering: Home Harbor! A successful project that has helped local fishermen to regain their voice.”
Källa: Marint centrum.

Målet är att öka medvetenhet hos konsumenten om att färsk, lokalt fångad fisk från Östersjön är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart och gynnar kustsamhällen.
– Fiskarna får till och med avsättning för skrubba, hela 40 kronor kilot, en fisk som den traditionella marknaden inte betalar något för men som allt fler kunder efterfrågar, förklarar Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum, Simrishamn.

Rensad torsk säljs för 50 kronor kilot, filead dubbelt så mer. På den traditionella marknaden fick yrkesfiskarna normalt mellan 7 och 12 kronor per kilo förra året.
Även restauranger köper lokalt fångad fisk och projektets avsikt är att utöka marknaden till skolor, sjukhus och äldreboenden i kommunen för att förlänga säsongen.
Vesa Tschernij håller koll på läget. Han förmedlar information om det lokala fisket på Hemmahamnens Facebooksida.
– Förra året hade vi cirka 6 000 följare i slutet augusti, men redan nu har vi lika många, säger han.

Projektet Hemmahamnen bedrivs sedan fyra år tillbaka mellan juli och augusti. Det har etablerat sig som en populär mötesplats mellan fiskarna och kunderna, övervägande ortsbor, sommarboende och turister.
Projektet har öppnat nya möjligheter i yrkesfiskets kris som fördjupades förra året och som omfattade såväl småskaliga som större fiskefartyg, framför allt inom torskfisket. Det beror bland annat på fiskeregler, exempelvis torskfiskestoppet, som missgynnar det lokala kustfisket i förhållande till det storskaliga, mobila fisket.

Torskfiskestoppet, som upphävdes i Östersjön i onsdags, innebär förenklat att fiskebåtar som är större än tolv meter inte får landa fisk. Under stoppet kan däremot de stora trålarna fiska i andra vatten för att sedan återvända när förbudet upphävs.
– Det innebär att lokala yrkesfiskare dör med stövlarna på när de ligger i hamnen, påpekar Vesa Tschernij.

Samtidigt fångar ryska och norska trålare enorma mängder torsk i Barens hav, fångster som pressar priserna. Det lokala fisket får så dåligt betalt att de måste landa allt mer torsk för att överleva.
– Att torskefiskestoppet upphävdes kommer att underlätta för fiskare med mindre båtar. Hittills har det bara försvårat det lokala kustfisket, förklarar Vesa Tschernij.
Under fiskestoppet hade båtar som inte är större än åtta meter i princip fritt fiske. Större båtar som är högst tolv meter fick fiska fem dagar per månad. De fick sälja 300 kilo torsk vid kaj per dag och högst 30 kg per kund.

Lyckat projekt

I januari 2015 valde EU-kommissionen ut Hemmahamnen bland 10 000 projekt som ett av 40 projekt som visades i Bryssel på utställningen Sailing Toward 2020 med följande motivering: Home Harbor! A successful project that has helped local fishermen to regain their voice.”
Källa: Marint centrum.

Dagens fråga

Lyssnar du på Sommarpratarna i P1?

  • Nej (82%, 318 Röster)
  • Ja (18%, 70 Röster)

Antal röster: 388

Loading ... Loading ...