Anders Åkesson tycker att det är viktigt att satsa på suicidprevention i hela Skåne. ARKIVBILD

Nollvision i Region Skåne mot självmord

MALMÖ Primärvården och kommunerna ska också erbjuda sina anställda utbildning i hur man ska bemöta suicidala personer. Dessutom har Region Skåne infört en nollvision och vill samarbeta med olika aktörer.

– Vi har ett gemensamt ansvar för att ställa frågor och agera för att hjälpa medborgare som mår dåligt och har självmordstankar, säger regionrådet Anders Åkesson (MP), som är förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Han pekar på att precis som Trafikverket har en nollvision för olyckor är det viktigt att Region Skåne också har en nollvision för självmord.
– Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga mellan 15 och 24 år och i gruppen män i åldrarna 15-24 år. Under 2014 hade vi dock en nedgång i antalet självmord i Skåne från cirka 200 till 187 personer, förklarar Anders Åkesson.
I Folkhälsoenkäten Skåne 2012 framgår det också att cirka 4 procent av båda kvinnor och män har haft allvarliga självmordstankar och knappt en procent har försökt ta livet av sig.
I en serie artiklar har tidningen tagit greppet om självmordsproblematiken i Skåne och vad som görs för att förebygga att
Senast var det Martin Hultén, chefsläkare på Psykiatri Skåne, som berättade att man bland annat satsar på patientsäkerhetsombud och utbildning i självmordsprevention, med namnet SPISS.
– Samma utbildning har i år också erbjudits till personalen inom primärvården på vårdcentralerna ute i Skåne. De är ofta de första som möter människor i kris och kan se tecknen på att de är självmordsbenägna. Då är det också viktigt att de vet hur de ska agera, menar Anders Åkesson.

Vid årsskiftet tog Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutet att satsa närmare 2 miljoner kronor under 2016 på ett suicidpreventivt utvecklingsprojekt.
– Det innebär att samtliga enheter inom regionen kan ta initiativ till att utbilda sin personal i den webbaserade utbildningen SPISS. Det kan vara allt från medicinska sekreterare som har patientkontakter till kuratorn och psykologen på vårdcentralen, berättar hälso- och sjukvårdsstrateg Bim Soerich.
Dessutom har regionen gåt ut via Kommunförbundet gått ut till samtliga kommuner i Skåne med samma erbjudande om utbildningen, som är gratis. Hur många kommuner som har nappat är oklart.
I höst vill Region Skåne också ta initiativ till en ökad samverkan med andra aktörer som socialtjänsten och skolan, räddningstjänsten, polisen, kyrkan, näringslivet, universiteten, frivillig- och brukarorganisationerna, samt apoteksbranschen.
– Vi har redan i dag ett samarbete där vi utbyter erfarenheter men vill gå ett steg längre och även ordna seminarier och konferenser där vi utbyter erfarenheter, tar del av forskning och annan kunskap inom området. Man kan också utveckla samarbetet med en gemensam samsyn, menar Bim Soerich.
I projektet, som är tänkt pågå fram till den 31 december 2016, avsattes också 20 000 kronor i stöd till föreningen, SPES, Riksförbundet för Suicid Prevention och Stöd.
Projektet är dock framskjutet något på grund av att den samordnare som utsågs har blivit sjukskriven. Under hösten ska arbetet intensifieras.

Anders Åkesson är nöjd med att den politiska minoriteten med S och MP har fått med sig den andra partierna i satsningen.
– Redan 2009 tog dåvarande regering ett beslut om en nollvision men med nuvarande regering börjar det hända saker, vilket är positivt. Arbetet fortsätter i Skåne, säger Anders Åkesson.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev