Polska sköterskor lyckad lösning

YSTAD Ystad första sjukhuset i Skåne som rekryterar utländska sjuksköterskor som lösning på bemanningskrisen.