Ebbas gård som ligger precis där stigen upp till Ale stenar börjar behöver rustas upp rejält för att kunna användas som besökscentrum. Foto: Bruno S Seijer/Arkiv
Marie Holmström, turismstrateg i Ystad.

17 miljoner för att rusta Ebbas gård

KÅSEBERGA Det kommer bli kostsamt att iordningställa Ebbas gård i Kåseberga till ett besökscentrum.
15-17 miljoner kronor är en uppskattad prislapp för en renovering av gården som dessutom ska drivas och fyllas med verksamhet.

– I nuläget vet vi inte riktigt hur vi praktiskt ska gå vidare. Samhällsbyggnadschefen Anders Strömgren är projektledare för den grupp som satts samma för att utreda Ebbas gårds framtid, men han slutar på sin tjänst nu och det är just nu oklart vem som ska ta över efter honom.
Det berättar Marie Holmström, turiststrateg för Ystad kommun, som nu tagit del av ett första underlag för vad som handgripligen måste göras för att få Ebbas gård i användbart skick.

Den ekonomiska utredningen är klar, men har ännu inte presenterats för politikerna. Enligt Marie Holmström slår den fast att det krävs en omfattande upprustning och renovering av Ebbas gård, en gammal skånegård som strategiskt för ett besökscenter ligger vid vägen upp till Ale stenar i Kåseberga.
Gården som Ystads kommun köpt loss för flera år sedan med just framtidsbehoven för ögonen, bedöms kosta någonstans mellan 15 och 17 miljoner kronor att iordningställa.
– Till det måste det finnas ett innehåll i byggnaden och det ska fram pengar för driften av hela verksamheten, konstaterar Marie Holmström.

Som Skånskan berättat tidigare besökte en grupp politiker och tjänstemän från Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn, med fokus på näringsliv och turism, den 16 juni Bornholm i samband med den danska politikerveckan Folkemötet. Gruppen träffade bland annat representanter som arbetar med besöksnäringen, destinationsutveckling samt tittade på Gaarden, ett nytt besökscentrum som drivs i samarbete med lokala livsmedelseentreprenörer.

Läs mer: Politiker reser till Bornholm

Fick ni några idéer med hem från Bornholm?
– Det vi upplevde var att Gaardens butik med lokalt producerade produkter var väldigt fin. Men allt är uppbyggt och finansierat med hjälp av EU-medel. Frågan är om man ska förlita sin finasieringen på EU-medel, säger Marie Holmström.

Hon pekar även på att förutsättningarna ser annorlunda ut på en ö och att utmaningen för de fyra medlemskommunerna framöver är att samarbeta på ett mer effektiv sätt.
– Som det är i dag sitter vi i fyra kommuner och gör i princip samma saker, vilket självklart är resursslöseri, menar Marie Holmström.
Dessutom anser hon att sydöstra Skånes entreprenörer redan i dag är väldigt duktiga på att själva locka besökare till sina anläggningar och dessutom marknadsföra och hänvisa besökarna vidare till andra. Hon menar att det är svårt att se vad sydöstra Skånes kommuner skulle tjäna på att skapa en motsvarande butik och besökscentrum på en plats som inte drev besökarna ut till verksamheterna.
– Besökarna ska inte vara på ett turistcentrum, de ska vara ute på anläggningarna där de kan spendera sina pengar, säger Marie Holmström.

Nästa steg är nu att arbeta fram och presentera ett underlag för politikerna i först samhällsbyggnadsnämnden och i slutändan kommunfullmäktige. Under hösten är det sagt att underlaget i sin helhet ska ligga färdigt för beslut.
Marie Holmström:
– Nu handlar det om att se vad huset ska fyllas med. Fokus ligger på Kåsebergas kulturhistoria med också på flora och fauna i området.

Läs mer:
Byalaget efterlyser nytt besökscentrum
Inga turistvärdar vid Ales stenar i sommar
Historisk mat och kultur möter nutiden

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...