Miljöchef avgår i protest

Kävlinge Lars Johansson: Min bestämda mening är att gränsen är nådd.