Lars Johansson, miljöchef i Kävlinge kommun, har sagt upp sig från sin tjänst efter nya besparingar på miljöavdelningen. Foto: Lasse Angantyr/Arkiv

Miljöchef avgår i protest

Kävlinge Det sista budgetkravet fick kommunens miljöchef Lars Johanssons bägare att rinna över.
I tisdags lämnade han in sin uppsägning. Han anser att han inte längre kan ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön bland de anställda på miljöavdelningen.

– Det är bättre att avgå och markera än att köra personalen in i väggen. Inte för att det hjälper, men någon måste säga ifrån, säger Lars Johansson, som förfogar över 4,5 tjänster på sin avdelning.
Redan när han fick besked om vartåt det barkade började tanken gro att det fick vara nog. Politikernaaviserade i våras minska anslag till miljöavdelningen med 270 000 kronor – pengar som den måste kompensera sig för genom att i stället dra in via tillsynsavgifter hos företag och verksamheter.
– Jag visste att det skulle komma, men trodde att de skulle sansa sig. När budgeten togs i förra veckan bestämde jag mig. I Kävlinge kommun är det viktigast att följa budgeten.

Det är inte första gången som politikerna tvingat miljöavdelningen att genomföra effektiviseringar. Mellan 2013 och 2015 ökade avgiftsfinansieringen med nästan hundra procent. Det innebär att personalen får arbeta mer för att dra in de avgifter som krävs för att budgeten ska hållas, alternativt fakturera företagen för fler timmar.
– Timtaxan, som ligger på 829 kronor, får inte höjas. Den höjs bara med den genomsnittliga löneökningen i kommunen. Genomsnittet i landet ligger på 950 kronor i timmen. Om vi höjt den ett par hundra kronor hade vi haft en högre avgiftsfinansiering.
Lars Johansson menar att det inte hade belastat företagen så hårt. Tillsynen sker var annat upp till var femte år, beroende på vilken typ av verksamhet det rör sig om.
– Det blir inte så stor kostnad utslaget per år.

De senaste åren har miljöavdelningen tvingats effektivisera verksamheten gång efter annan. Lars Johansson har ändå känt att det fungerat, även om personalen känt sig hårt pressad.
– Vi har åtminstone haft tid till att diskutera hur vi kan bli mer effektiva och förändra arbetssätt. Hinner vi inte med det hamnar vi i bakvattnet.
Effektiviseringskraven har också lett till att miljöavdelningen tvingats minimera vissa delar av sitt uppdrag, som exempelvis klagomål från allmänheten som skulle behöva följas upp.
– Vårt viktiga uppdrag är att göra planerad tillsyn på verksamheter, att se så att de sköter sig.

Lars Johansson tycker att stödet från kommunledningen är obefintligt. Trots att miljöavdelningen får goda vitsord för sitt arbete och ofta hamnar högt i jämförelser med andra kommuner tycks de styrande mest vara missnöjda med arbetet som utförs, menar Lars Johansson.
– Vi får mycket uppskattning från statliga verk och företag. Men aldrig från kommunledningen. De anser att vi är ineffektiva. Det är lite otacksamt.
Han nämner bland annat att kommundirektören Mikael Persson haft synpunkter på miljöavdelningen.
– Han sa att vi var fyrkantiga i vår myndighetsutövning. Det var visserligen ett par år sedan, men sådant sitter kvar. Tycker man att vi är ineffektiva visar det att de egentligen inte vet vad vi sysslar med, säger Lars Johansson.

Däremot har han hela tiden känt ett stort stöd från sin närmaste chef, samhällsbyggnadschefen Göran Sandberg och från ordföranden i miljö- och byggnadsnämnden, Thomas Lövskog (M).
Förutom kommundirektörens uttalande säger Lars Johansson att han aldrig fått höra att han gjort ett dåligt jobb. Uppskattningen har kommit från närmaste chefen, från personalen och från de verksamheter som miljöavdelningen utövar tillsyn över.

Själv säger han sig vara stolt över det arbete hans avdelning gör.
– Jag tycker att vi sköter oss djävligt bra, och mina medarbetare är fantastiska. Men jag tycker att vi blir ganska illa behandlade av den här kommunen.
Lars Johansson går nu i pension två år tidigare än han tänkt.
– Jag fyller 64 till hösten, och sagt att jag ska jobba til 66. Men då ska man ha förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Dagens fråga

Längtar du till nya (och sista) säsongen av Game of Thrones?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×