Gränspolisens id-kontroller i Hyllie sker bara slumpvis. Trafikverket har anpassat tidtabellen efter att kontroller ska utföras. Gränskontrollerna har förlängts till november av regeringen. Arkivbild

Halv miljon väntar på att resa norrut

Skåne I fjor sökte nästan 170 000 personer asyl i Sverige. Utöver dessa kan det finnas mellan 10 000 och 20 000 som valt att leva gömda och inte registrera sig.
I Tyskland antas upp till en halv miljon papperslösa vänta på att ta sig norrut.

Varje vecka tar Migrationsverket emot upp till 500 asylsökningar. Sedan id-kontrollerna sattes i system i november söker bara en rännil asyl jämfört med i höstas.
– Vi ser knappt hälften som reser in som asylsökande jämfört med de som Migrationsverket tar emot, enligt Leif Fransson, sektionschef vid gränspolisen i Malmö.

Gränskontrollen i Hyllie, liksom på andra platser, är bara partiella. Det innebär att gränspolisen bara är på plats ibland för att kontrollera id-handlingar.
Pendlare och många politiker klagar på de dubbla gränskontrollerna på Kastrup respektive Hyllie.
– Id-kontrollerna på Kastrup är permanent tills vidare. Det sköts av ett företag och berör inte svenska gränspolisen. Anledningen till att Öresundstågen väntar lite längre för vidare färd från Hyllie är att Trafikverket lagt upp tidtabellerna utifrån att det ska finnas kontroller. Det kan uppfattas som att tågen står kvar längre än vad de gör. Eftersom vi inte har något beslut om fullständig bemanning i Hyllie, så är vi där bara slumpvis, förklarar Leif Fransson.

Det slinker in flyktingar via Lernacken och flyktingar reser in med förfalskade pass.
Den stora gruppen är de flera tusen papperslösa flyktingar som har vistats i landet i upp till ett halvår, som nu väljer att registrera sig.
– Allteftersom tiden går så poppar det upp fler och fler papperslösa, som kanske har väntat på att ta sig vidare till Norge, eller Finland, men som nu vill registrera sig i Sverige. Det finns jättemånga papperslösa, säger Leif Fransson.

Gränspolisen har även fått i uppdrag att söka rätt på de som uppehåller sig olagligt i Sverige.
– Vi har inte resurser att utföra allt. Gränspolisen är indelad i tre sektioner. Utredningssektionen tar vid där Migrationsverket har gått bet. Spaningssektionen, som jag är chef för, har i uppdrag att leta efter folk som vistas illegalt i landet och gränspolisen sköter kontrollerna. Manskapet fördelas mellan sektionerna. Vill man ha mer heltäckande gränskontroll igen så får personal rekryteras från andra delar av landet, kommenterar Leif Fransson.

Gränspolisen tror att det inom ett halvår finns upp till 17 000 personer i Sydsverige, som fått avslag på sin asylansökan och som inte tänker resa tillbaka till hemlandet.
Utöver de tiotusentals oregistrerade människor som finns i landet beräknas 80 000 till 100 000 flyktingar komma till Sverige i år.
– Tyska Migrationsverket räknar med att det finns mellan 300 000 och 500 000 oregistrerade personer i Tyskland, som väntar på en chans att ta sig norrut, säger Leif Fransson.

Regeringens bommar vid gränsen ska, enligt politikerna, bevara tilltron till det svenska asylsystemet och att det ska finnas kontroll över vem som vistas i Sverige.
Ekvationen med asylpolitiken och gränspolisens resurser går inte ihop. Gränspolisen har inte kontroll över de som vistas i Sverige illegalt.

I höst ökar trycket på gränspolisen ytterligare när asylpolitiken på allvar kommer att omsättas i verkligheten.
– Klart är att om vi häver gränskontrollen så får vi tillbaka en situation som är mångdubbelt värre än den vi hade i höstas, säger Leif Fransson.

Dagens fråga

Blir det något luciafirande i dag?

Loading ... Loading ...