Blocköverskridande klimatpolitik behövs

Opinionsartikeln den 29/5 från ledarredaktionen slog huvudet på spiken. ”Det är välkommet att Lövin talar mycket om blocköverskridande samarbete. I ett land som Sverige där det råder bred konsensus kring att värna klimat och miljö är det märkligt att man inte samarbetar bredare i en så viktig fråga. Ju mer man förankrar det över blockgränsen, desto mer kan bli gjort.”
Det är bara att hålla med!

Utan allianspartierna kan man inte stoppa koldioxidutsläppen i Sverige och utan vänstern och miljörörelsen finns det ingen politik som kan rädda våra barns och barnbarns framtid. Vi behöver verkligen en klimatpolitik som ALLA partier kan ställa sig bakom. Det finns en sådan, som ökar tillväxten och fasar ut CO2-utsläppen från fossila bränslen, samtidigt som den är rättvis och extremt kostnadseffektiv.
Om man vill minska konsumtionen av en vara är det bäst att höja priset. Vi kan alltså minska konsumtionen av alla bränslen, som ju orsakar den stora delen av koldioxidutsläppen, genom att höja priset. På några års sikt kan vi faktiskt göra slut på alla utsläpp från förbränning, om vi höjer priset år efter år.
Är det faktiskt möjligt? – Ja, man kan höja priset på bränslen och samtidigt ge alla medborgare en kompensation, en utbetalning som motsvarar prisökningen.

Låt oss lägga en stadigt stigande CO2-avgift på alla bränslen och låt oss placera statens hela intäkt från denna avgift i en fond. Låt oss sedan tömma fonden, varje månad, och betala ut hela beloppet i lika stora delar till varje vuxen medborgare. Staten får inte behålla ett öre.

Var och en får alltså varje månad en utbetalning, samtidigt som priserna på bränslen stiger en del. De som envisas med att konsumera mycket bränslen förlorar. Det är dessa som är mest ansvariga för den globala uppvärmnningen, så det är rättvist att de måste betala. Men de som ställer om, och minskar sin konsumtion av bränslen, vinner. Och de största vinnarna blir våra barn och barnbarn.
Avgiften kan till en början vara ganska låg, för att sedan stiga år efter år. Det ger både näringsliv och allmänhet tid att ställa om. Staten bör göra klart att koldioxidavgiften kommer att stiga och stiga. Alla inser då att det är bäst att minska sin användning av bränslen. Det är just denna insikt som krävs, om vi ska eliminera koldioxidutsläppen.
Detta är en marknadsbaserad politik, som stoppar CO2-utsläppen, utan att höja skatterna. Den ökar tillväxten och minskar arbetslösheten, samtidigt som var och en av oss får en lika stor utdelning – och själv kan bestämma hur den ska användas. Enkelt och rättvist. Någon vill tilläggsisolera sitt hus, en annan köpa en elcykel, en tredje spara till en vätgasbil.
En stigande koldioxidavgift med full utdelning inkräktar inte på något partis speciella partipolitik. Tvärtom! Den skulle göra slut på utsläppen och låta partierna jobba vidare med sina hjärtefrågor. Det är helt enkelt klok politik.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss