Jonas Hult och Malin Materlius arbetar med trygghet och säkerhet i Malmö stad. Foto: Johanna Ravhed

”Hur effektivt är det att ha en nationell samordnare?”

Malmö Högerextrema krafter är det största hotet för den enskilda Malmöbon – inte rekryteringen till islamistisk terror. Det vidhåller Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschefen på Malmö stad, som dessutom ifrågasätter hur effektivt det är att ha en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.
– Det måste finnas lite sans i vad som förväntas göras av en kommun, säger han.

Kritiken mot Malmö stads arbete mot våldsbejakande extremism orsakade stor debatt för en tid sedan. Mona Sahlin, som då var den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kritiserade Malmö som hon menade inte hade sett rekryteringen till islamistisk terror som ett problem och dessutom saknade staden en handlingsplan och strategi. Istället menade hon att staden fokuserat mer på arbetet mot högerextrema krafter än mot rekryteringen av islamister. Även terrorforskare har kritiserat kommunen.

Malmöpolitikerna avvisade kritiken och nu tar även tjänstemännen på kommunen bladet från munnen.
– Det är rent ut sagt oförskämt vad man föreslår att en kommun ska få i sitt knä, säger Jonas Hult, trygghets- och säkerhetschefen på Malmö stad och säger att det går utanför en kommuns befogenheter att till exempel jobba brottsförebyggande eller brottsförhindrande – något som man upplever har föreslagits i debatten.
– Vi är en kommun. Vi jobbar inte underrättelse-mässigt med att till exempel kartlägga människor, säger han och får medhåll av Malin Materlius, trygghetssamordnare på Malmö stad:
– Vi måste kunna skapa ett förtroende och en tillit hos de människorna vi möter och det kan då inte finnas misstankar om att vi sysslar med angiveri. Då vill ju ingen öppna sig i våra samtal, säger hon.
Samtidigt, påpekar hon, har man en skyldighet enligt lagen att anmäla oro för barn eller unga till socialtjänsten.

Man vidhåller också att det största hotet mot den enskilda Malmöbon inte är risken för ett terrordåd.
– De högerextrema krafterna i Malmö är det största hotet. Så är det. Vi har till exempel fallen med Peter Mangs och misshandeln av bland annat Showan Shattack som visar det. Men det betyder inte att vi förringar risken för terrorism i Malmö, säger Jonas Hult och berättar att man har ökat sina insatser mot våldsbejakande radikalisering.
– Förutom det existerande systemet för att stödja unga i att göra goda livsval har vi öppnat stödtelefon, startat projekt och utbildar personal som möter ungdomar. Det gäller all typ av religiös eller politisk radikalisering, som riskerar bli våldsbejakande och övergå i kriminalitet, säger han.

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska, enligt dess uppdrag från staten, ”arbeta för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”.
– Men det saknas djupare kunskap kring hur en kommun fungerar, våra befogenheter och hur vi jobbar. Där har man inte bottnat, säger Johan Hult.
– Att de efterlyser en handlingsplan är bara ett exempel där det används en terminologi som är väsensskild från vårt arbete där vi arbetar med metoder och riktlinjer.

Tjänstemännen ifrågasätter också hur effektivt det är att ha en nationell samordnare.
– Man måste ställa sig frågan vad syftet är med att ha den här funktionen. I dagsläget har samordnaren inga mandat att förändra något. Det finns ingen legal rätt för samordnaren att gå in och säga hur kommuner ska jobba. I praktiken är man en opinionsbildare, säger Jonas Hult.
Han drar en parallell till arbetet med kommuners krisberedskap där man har gjort en myndighet som enbart jobbar med krisarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
– Det finns ingen kommun idag som inte jobbar med krisberedskap. På samma sätt skulle en väg fram här kunna vara att göra en myndighet med egen forskning som till exempel vilar på BRÅ (Brottsförebyggande rådet), säger han.

Läs mer: Fler tipsar om misstänkta extremister
Läs mer: Nationella samordnare: Vi måste komma vidare
Läs mer: Skånske terroristen hade ögonen på sig
Läs mer: De är en hjälpande hand ut
Läs mer: Osama Krayem häktas för terrorbrott
Läs mer: Minst 34 döda i Brysselattentat
Läs mer: Sorg och tillit
Läs mer: ”Vi ska göra allt som krävs”
Läs mer: Terrordåden i Bryssel (Wikipedia)
Läs mer: Våra liv (Malmö stad)

Dagens fråga

Gick rätt bidrag vidare till final från fjärde Mello-deltävlingen?

Loading ... Loading ...