Ebbas gård ägs av Ystads kommun och ingick i ett markköp för flera år sedan.

Byalaget efterlyser nytt besökscentrum

KÅSEBERGA Förra året drog Ystads turistbyrå in turistvärdarna i Kåseberga. I stället blev det byborna och näringsidkarna som fick hjälpa de hundratusentals besökarna som årligen tar sig till Skånes mest besökta turistmål.

– För mig är det anmärkningsvärt att en turistattraktion som Ale stenar och Kåseberga inte har ett besökscentrum. Det har Tanumshede, Stonehenge och andra liknande attraktioner.
Det säger Bruno S Beijer, vice ordförande i Kåsebergas byalag, som välkomnar att kommunen nu undersöker förutsättningarna för att göra Ebbas gård vid gångvägen upp till Ales stenar till ett besökscenter för hela närområdet.

– Det behövs självklart besöksvärdar som kan möta alla de besökare som kommer till Kåseberga. Vi fick höra att värdarna drogs in eftersom besökarna ändå bara ställde frågan ”var ligger Ale stenar?”, berättar Bruno S Beijer.
Så är det dock inte menar han, som precis som resten av byborna och företagarna, ständigt bistår besökarna och svarar på alla de frågor som de har om Ale stenar, tips på andra besöksmål och mycket mer.
Byalaget har sedan flera år stått för en räkning av antalet besökare i den välbesökta byn. Allt för att faktiskt få svart på vitt på hur många människor som varje år kommer till Kåseberga.
Och det är många. Ett sämre år rör det sig om runt 550 000 besökare men ett bättre år har personräknargruppen kommit upp i nästan 700 000. Huvudströmmen är alltid under de intensiva sommarmånaderna.
– På en så här välbesökt plats är det nödvändigt att av många olika anledningar veta hur många besökare det faktiskt rör sig om. Att bara säga att det kommer ”många” hjälper inte när man ska räkna behovet av parkeringsplatser eller liknande, menar Bruno S Beijer.
Nu ser han och byalaget fram emot ett förverkligande av ett besökscenter med förhoppning om att ambitionerna nu blir till konkreta planer så att tanken om ett besökscenter inte rinner ut i sanden.
– Ebbas gård kan absolut fylla denna funktion i framtiden för Kåseberga och dessutom främja besöksnäringen i Ystads kommun och resten av närområdet.

Stefan Malmberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Ystad, håller tillsammans med stadsarkitekt Leila Ekman i projektgruppen för Ebbas gård, Kåsebergas byalag tillsammans med lokala företagare liksom politiker och tjänstemän i SÖSK, sydöstra Skånes samarbetskommitté finns med i arbetet för att ta fram idéer för hur gården på bästa sätt kan utformas till ett besökscentrum. Som Skånska Dagbladet berättade i går reser en SÖSK-grupp den 16 juni till Bornholm för bland annat ett besök på Danmarks första Matkulturhus.

Dagens fråga

Kan du prata fler språk än svenska?

  • Ja (81%, 635 Röster)
  • Nej (19%, 152 Röster)

Antal röster: 787

Loading ... Loading ...