Tjänster bort inom fritids

LUND 30 tjänster ska bort när en stor del av fritidsgårdarna stänger ner.
En prioritering som slår hårt mot personalen, men som lösgör pengar som kan bli nya konkreta satsningar för de unga i kommunen.

Fritidsverksamheten för mellanstadieelever ska förändras. Skolan ska numera ha ansvaret för fritidshem upp till 13 år.
Förändringarna träder i kraft på allvar den 1 januari 2017, men redan från den 1 augusti ska inskrivningsverksamheten för barn upp till 13 år gå under rektors ledning. Det innebär att fritidsgårdar runt om i landet får ansvar för en mindre andel barn och därmed blir stående med lokaler som inte kommer att användas.

Om samtliga fritidslokaler i Lund hade fått vara kvar i kommunens regi hade de kostat 5-6 miljoner att underhålla dem, vilket hade varit bortkastade pengar eftersom det inte kommer att finnas några ungdomar som kan utnyttja att lokalerna finns.
Det är därför som den öppna lokalbundna fritidsverksamheten kommer att stängas på flera ställen. Det gäller Källerian på Vårfruskolan, Nöbbelövs boställe, allaktivitetshuset i Dalby och Torngården i Stångby, men även den öppna ungdomsverksamheten på Östra Torn kommer att stänga.
Den sistnämnda kommer dock att användas för barn 10-13 år.

Detsamma gäller för Takdroppet i Folkparken. Även om nedskärningen av personal är tung så blickar verksamheten framåt och väljer att fokusera på möjligheterna.
Nu rustar de istället för att stå redo för att ta hand om sin nya målgrupp som blir 12-25-åringarna.
När det nu finns möjlighet att omfördela pengar så kommer det att göras och det är ungdomarna som kommer att stå i fullt fokus
– Det är viktigt att förstå att behovet av fritidsgårdar har förändrats i vårt samhälle. Det hänger ihop med att ungdomar i dag har ett helt annat rörelsemönster än vad unga hade förr. I dag samlas de hemma hos en kompis och spelar tv-spel eller umgås, medan andra söker sig till platser som exempelvis skateparker eller andra ställen. Det är därför som det är så viktigt för oss att flytta ut vår verksamhet dit där ungdomarna befinner sig. Vi kallar den nya strategin för mötesplatser, säger Dan Kanter fritidschef kultur- och fritidsförvaltningen.

Verksamheten har länge försökt att arbeta nära ungdomarna. Inte enbart för att finnas där för dem utan även för att på så vis kunna förebygga olika problem som exempelvis mobbning eller narkotika.
– Vi ser det nya begreppet mötesplats som en möjlighet att ytterligare fånga upp ungdomar. Mötesplaster är framtiden. Lika självklart som att ungdomar rör sig från plats till plats i dag måste vi som jobbar med unga anpassa oss till deras livsstil, säger Dan Kanter.
Mötesplatser innebär i praktiken att fritidspersonalen ska bli mer rörliga och flexibla och kommer att arbeta över stora geografiska ytor.
– Vi kommer att skapa nya fasta mötesplatser, men lika viktiga blir de spontana mötesplatserna som ungdomarna själva skapar. Det är där vi måste finnas, säger Dan Kanter.

Hösten innebär förändringar, men också satsningar.
– Vi vill att pengarna ska gå till det som verkligen kan gagna och utveckla unga. Vår plan är att tillsammans med dem ta fram och se vad de efterfrågar och skulle behöva för att göra sin vardag lite roligare. Det kan vara allt ifrån läger, evenemang eller utflykter som vi tillsammans med ungdomarna. Det blir ett sätt för oss att lättare fånga upp unga och kanske locka fler till vår verksamhet, säger Dan Kanter.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...