Så här vill de flesta Lundabor ha Folkparken – en levande arena med festivaler, samlingar och kultur. ARKIVBILD

Folkparken blir mer kostsam än planerat

lund Kommunledningen beviljade i måndags nya pengar för att utreda framtiden för Folkparksbyggnaden, som är tänkt att bli ett lokalt kulturhus.
Omdaningen av Gamla observatoriets park ska nu också starta.

Framtiden för Folkparksbyggnaden och Gamla observatoriets byggnader och omgivande planteringar är frågor som blötts och stötts i decennier.
Något har de börjat röra på sig genom nya beslut av kommunledningen.
Observatoriet, sedan 1993 ett statligt byggnadsminne, behandlades av länsstyrelsen 2009. Eftersom de planerade åtgärderna inte kom i gång då, har kommunen kontaktat länsstyrelsen för att höra om det krävs ett förnyat tillstånd.
Anläggningen, som invigdes 1867, är i sig historisk. Den är placerad inom det område som var Lunds medeltida stadskärna, vilken är skyddad som fornminne i sin helhet.

Kommunen vill återskapa Observatorieparkens gamla gångsystem med nya anslutningsvägar.
Ett nytt spjälstaket planeras utmed Svanegatan. Det ska liksom gångvägarna, utformas i samförstånd med antikvarisk expert. Traditionella metoder och material ska användas.
På samma sätt vill kommunen återskapa de planteringar som en gång fanns i parken.
En trädgårdshistorisk undersökning ska säkerställa att detta görs på rätt sätt.

Parken var från början sluten och allmänheten ägde inte tillträde. Den har på senare tid blivit tillgänglig för allmänheten. Lund vill att den ska bli ännu lättare att nå utifrån.
Vad som ska ske med de byggnader som finns på fastigheten är fortfarande oklart. Genom åren har det funnits förslag om att använda husen till de mest skilda verksamheter, allt från bryggeri och servering till teater. Kommunledningen utlovade också en idétävling om anläggningens framtid.
Än så länge finns det dock inga konkreta förslag på vad som ska ske.
Inte heller är det bestämt exakt vad som ska hända med byggnaden i Folkparken, som också är skyddsvärd men av ett betydligt senare datum.
Kommunfullmäktige beslutade förra året att den ska bli ett lokalt kulturhus. Teater Sagohuset, biblioteket i Väster och fritidshem är påtänkta som hyresgäster.

Pengarna som reserverades för renovering och ombyggnad, 15 miljoner, anses nu inte längre räcka.
Det behövs en fördjupad utredning för att se vilka lokalbehov Folkparken kan lösa och hur mycket pengar som krävs för att förverkliga planerna.
I måndags gav kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken till att avsätta maximalt 500 000 kronor för detta arbete.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Känner du dig otrygg i Malmö efter den senaste tidens våldsdåd?

Loading ... Loading ...