Riskerar sparken för falska avtryck

Malmö. En tjänsteperson vid Migrationsverket misstänks ha manipulerat fingeravtryck av ett asylsökande par.
Nu anmäls han till Personalansvarsnämnden och riskerar såväl uppsägning som åtal.

Den anställda misstänks ha gjort olagliga sökningar på paret i Migrationsverkets databas och därmed möjliggjort förfalskning av fingeravtryck.
I december skulle parets fingeravtryck tas. Den misstänkte menar att han började med att ta några av kvinnans fingeravtryck, för att sedan lämna rummet för att tolka ett samtal åt en polis.
Han säger att han är förvånad över att resterande fingeravtryck tagits i hans frånvaro, men godkände avtrycken ändå. Detta utan att uppmärksamma sin chef på att fel kan ha begåtts.

Han erkänner att han känt paret sedan tidigare, då han varit så kallad lots åt dem genom Arbetsförmedlingen. Han erkänner även att han sparat uppgifter och gjort sökningar i databasen.
Personalansvarsnämnden menar att hans redogörelse är osannolik, och att det är mer troligt att han varit i rummet under hela registreringen.

Anledningen till tjänstefelet tror Personalansvarsnämnden är att han känt paret och försökt skaffa fördelar åt dem. Kvinnan, som tidigare registrerats för asyl i Frankrike, riskerade nämligen att överföras dit i enlighet med Dublinförordningen.
Av utredningen framgår dock att detta antagligen inte skulle varit aktuellt, då hennes man har permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Personalansvarsnämnden bedömer att hans tjänstefel riskerat att påverka Migrationsverkets tillförlitlighet. Då han brustit i fråga om sekretess gör detta att myndighetens förtroende för enskilda individer kränks.

Eftersom hans felaktiga uppgifter registrerats i en internationell databas gör detta att förtroendet sjunker ytterligare, menar de. Dessutom kan uppgifterna ha legat till grund för nu felaktiga beslut rörande parets asyl.
Därför föreslår Personalansvarsnämnden att den misstänkte blir avskedad från sin tjänst och anmäls för tjänstefel och misstänkt dataintrång.

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...