Projektet görs för barnens skull påpekades flera gånger, för framtiden. Här treåriga Emil med mamma Emma Ådahl.
Projektledare Ivan Olsson berättade för åhörarna att det tålamodsprövande projektet fallit väl ut.
Musslorna är märkta när de sätts ut berättar forskare Martin Österling som visar musslor som överlevt vintern.
Projektledare Ivan Olsson från länsstyrelsen, landshövding Margareta Pålsson och invigningen av Klingavälsån
Projektledare Ivan Olsson från länsstyrelsen, landshövding Margareta Pålsson och invigningen av Klingavälsån
Projektledare Ivan Olsson från länsstyrelsen, landshövding Margareta Pålsson och invigningen av Klingavälsån
Landshövding Margareta Pålsson i mitten i vita byxor slänger i fisk i nyrestaurerade Klingavälsån. Foto: Catharina Nilsson
Projektledare Ivan Olsson från länsstyrelsen, landshövding Margareta Pålsson och invigningen av Klingavälsån
Projektledare Ivan Olsson från länsstyrelsen, landshövding Margareta Pålsson och invigningen av Klingavälsån

Slingrande Klingavälså

Sjöbo I går invigdes Klingavälsån som restaurerats i ett av Sveriges största vattenvårdsprojekt.
Fisk planterades ut och i sommar sätts tusentals målarmusslor ut för att rena vattnet.

Skolbarn från friskolan Boken hade fått med sig sina föräldrar för att kunna vara med vid invigningen. Barnen fick sätta ut fisken med håvar som den symboliska handlingen för invigningen av Klingavälsån.
Vattenvårdsprojektet har pågått i fem års tid. En rak sträcka av ån som en gång i tiden skapades för att ge kraft till Hemmestorps mölla, har ersatts av en drygt 2 kilometer lång slingrig ursprunglig åsträcka. Allt för att naturen ska kunna rena vattnet innan det når havet.
– Haven är redan så belastade att en fjärdedel av Östersjön är död, på grund av syrefria bottnar, berättar projektledare Ivan Olsson och tillägger:
– Det är alltid bättre att ta hand om föroreningar så nära källan som möjligt.

Det betyder att föroreningar från jord-, skogsbruk och avlopp ska renas i vattendragen – inte släppas ut i havet.
Till sin hjälp tar vattenvårdsprojektet målarmusslan. Den har odlats fram i ett labb i Hemmestorps mölla. I fjor satte man ut de första musslorna och personalen kunde nyligen glädjas åt att de hittat musslor som överlevt vintern.
Till sommaren väntas nya musslor sättas ut, små juvenila musslor och ännu mindre musslor som paratiserar på fiskar som också ska planteras ut – i tusental.

Tio miljoner kronor har restaureringen av Klingavälsån kostat. EU, länsstyrelsen och Hav- och vattenmyndigheten liksom Karlstad Universitet har bidragit för att göra det möjligt.
I projektet har ytterligare 12 vattendrag förbättrats i sydsverige.
Förhoppningen är att liknande projekt som i Klingavälsån ska kunna återupprepas i Rönneå och Helgeån som mynnar ut i känsliga havstrakter som Hanöbukten och Skelderviken.

Läs mer: Slingrig å ger nytt liv åt musslorna
Läs mer: Bro över Klingavälsån har invigts
Läs mer: Målarmusslans återkomst 

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev