Skola riskerar böter för allvarliga brister

STAFFANSTORP Trygghet och studiero saknas.
Yngre elever vågar inte gå till matsalen ensamma och det förekommer kränkningar, mobbning och lärare klarar inte att upprätthålla ordningen på lektionerna.

Skolinspektionen riktar hård kritik mot Baldersskolan i Staffanstorp och har tagit beslut om föreläggande med vite på 600 000 kronor för att kommunen skyndsamt ska åtgärda de allvarliga bristerna.
Skolinspektionen menar att bristerna äventyrar elevernas rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Nu kräver man snabba åtgärder av kommunen.
Senast den 30 september ska kommunen redovisa sina insatser till myndigheten. I annat fall kan skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 600 000 kronor.

Kritiken mot skolan är svidande.
Enligt skolinspektionen har Baldersskolan brister i arbetet med att ge eleverna trygghet och studiero.
Elever och lärare uppger att det förekommer verbala kränkningar, mobbning, hot om våld och fysiskt våld.
Yngre elever uppger att de inte vågar gå till exempelvis matsalen utan att de har en vuxen med sig. Det finns elever som inte känner sig trygga under vissa lektioner när läraren inte klarar att upprätthålla ordningen.
Skolans arbete med att förebygga och förhindra kränkande behandling är otillräckligt och de åtgärder som rektor och lärare satt in har inte räckt till för att skapa en trygg miljö för alla elever, skriver skolinspektionen i sitt föreläggande.
Det finns även brister i skolans arbete med att ge eleverna studiero. Elever beskriver att studiemiljön varierar från totalt kaos till lektioner där det går bra att koncentrera sig på studierna.
Elever i årskurs 6 och uppåt beskriver att en stor andel av lektionerna inte präglas av studiero.
Skolinspektionens tillsyn visar också att undervisningen vid Baldersskolan inte alltid utformas så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt i förhållande till utbildningens mål.

Eleverna har ibland svårt att förstå hur de ska komma vidare i sitt lärande eftersom skolan inte löpande talar om hur de ligger till i förhållande till målen. Skolan har även brister i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete för att stödja elevernas utveckling, skriver skolinspektionen.
Baldersskolan har 423 elever i förskoleklass och årskurserna 1-9.

Dagens fråga

Äter du vegetariskt?

Visa resultat

Loading ... Loading ...