Skarp kritik på nytt

MALMÖ Politikerna i tekniska nämnden kan för andra året i rad få en kraftig knäpp på näsan. Stadens revisorer klagar på fortsatta brister i upphandlingar förra året – och att man agerade alldeles för sent på misstankar om mutbrott mot två tjänstemän på gatukontoret.

De båda tjänstemännen uppmanades i december att lämna sina tjänster. Men först i februari – nästan tre månader senare, skriver revisorskollegiet – behandlade tekniska nämnden den polisanmälan om trolöshet mot huvudman som gjorts. Det tyder på brister i styrning och ledning.
Tekniska nämnden får också kritik för att det även under 2015 brast i rutinerna för direktupphandling, trots att revisionen påpekade samma sak för 2014.
Då fann man i en stickprovskontroll av direktupphandlingar till Malmöfestivalen felaktigheter i 21 av 27 upphandlingar och två direkta brott mot lagen om offentlig upphandling – trycket av festivaltidningen handlades inte upp och det saknas dokumentation som förklarar valet av fyrverkerileverantör.
”Vid uppföljande granskning 2015 konstateras fortfarande brister i direktupphandlingarna”, konstaterar revisorskollegiet, och föreslår att politikerna i tekniska nämnden för andra året ska få en anmärkning.

Läs mer: Svaren ska fram på revisionens kritik 

Förra året fick nämnden förutom för upphandlingsbristerna en anmärkning för att man inte försökt åtgärda sitt budgetunderskott och struntat i att översätta kommunfullmäktiges övergripande mål till den egna nämnden.
När kritiken diskuterades i fullmäktige tyckte nämndens andre vide ordförande, moderaten Håkan Fäldt, att det mesta av kritiken borde hamna på den tidigare ordföranden Anders Rubin och den nuvarande, Milan Obradovic.

Revisorskollegiets ordförande Sten Dahlvid (S) slog dock fast att alla ledamöter i en nämnd har ett ansvar för den verksamhet man är satt att styra.
– Man kan inte skylla på någon annan eller säga att man inte kände till det som Håkan Fäldt gör. Vet man inte så tar man reda på det, sa han från talarstolen.

I det polisanmälda ärendet där två tjänstemän misstänks för trolöshet mot huvudman har det inte skett så mycket sedan december. Åklagaren, Thomas Forsberg på Riksenheten mot korruption i Stockholm, väntar ännu på hjälp med utredningen från polisen.

Varför ligger utredningen hos er?
– Det finns ju misstankar om att de här personerna eventuellt skulle vara inblandade i någon form av mutbrott.

Dagens fråga

Har du märkt av att det finns fler poliser i Malmö denna veckan?

Loading ... Loading ...