Folkparken i Lund. Arkivbild

Sagohuset på väg flytta till Folkparken

Lund Teater Sagohuset flyttar till Folkparksbyggnaden som även kan komma att inrymma bibliotek, öppen fritidsverksamhet med kulturinriktning samt mötes- och föreningslokaler.

Det här är huvuddragen i det förslag förvaltningen tagit fram inför torsdagens sammanträde med kultur- och fritidsnämnden.
– Förslaget gick också igenom med en stor majoritet. Det är viktigt att vi kan skapa fler lokaler för kultur i Lund, det är en bristvara, sa nämndens ordförande Joakim Friberg(S) efter mötet.
Moderaterna yrkade på återremiss för att invänta byggnadsnämndens detaljplan för Folkparken, men det fick partiet inget gehör för.

Förslaget omfattar ombyggnation i två etapper, där Sagohuset prioriteras i den första. Kommunfullmäktige beslöt förra året att avsätta 15 miljoner kronor under 2016-17 för investeringar som omvandlar Folkparken till ett kulturhus.
Till driften har avsatts drygt 1,6 miljoner för 2017 och knappt 2,3 miljoner årligen från och med 2018.
Sagohusets situation beskrivs som akut eftersom den nuvarande lokalen inte är ändamålsenlig och kan komma att rivas i samband med nybyggen i området. Kontakterna med teatern har enligt förvaltningen lett till positivt gensvar.
Lösningen beskrivs som att Folkparken genom Sagohuset får en redan finansierad och väl fungerande kärnverksamhet, med cirka 25 000 besökare per år.

Men fortfarande krävs ytterligare utredningar av om ombyggnaden är praktiskt och ekonomiskt genomförbar.
En flyttning av Västers bibliotek kan ingå i den andra etappen. Nuvarande lokaler är uppsagda till den 1 januari 2018, men även andra möjligheter diskuteras.
Enligt förvaltningen är närvaro av någon form av biblioteksverksamhet i Folkparken önskvärd.
Vad gäller tankarna på öppen fritidsverksamhet med kulturinriktning beskrivs situationen som svår att bedöma just nu.
Orsaken är den omstrukturering som pågår, där förvaltningens fritidsklubbar upphör och verksamheten överförs till skolorna.
Förvaltningen föreslår att ett slutligt beslut får vänta tills fritidsverksamhetens nya organisation befästs.
Samtidigt föreslås en kartläggning av behovet av lokaler för föreningslivet, som framfört önskemål.
Den andra etappen ryms inte inom investeringsanslaget på 15 miljoner och den mer omfattande ombyggnad som tidigare skisserats skulle kosta totalt cirka 50 miljoner.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Tycker du om glögg?

Loading ... Loading ...