Pia Lundbom, förvaltningschef Skånevård Kryh. Arkivbild

Nya yrken i vården här för att stanna

SYDOST
Lasarettet i Ystad på att införa ytterligare en ny yrkesgrupp – servicevärdar.
Då tas ytterligare ett steg i projektet RAK, Rätt använd kompetens, med avsikt att jobba smartare och ge vårdpersonalen mer tid för patienterna.

– Det ursprungliga syftet är att vi måste titta mer på vårt arbetssätt för att öka patientnyttan. Men det handlar också om att förbättra arbetsmiljön för våra läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, säger Pia Lundbom, förvaltningschef i Skånevård Kryh.
Sedan 2014 har projektet RAK, rätt använd kompetens, fokuserat på hur man arbetar i vården och hur man kan arbeta smartare för att utnyttja de vårdresurser mest optimalt.

Främst handlar det om att omfördela arbetsuppgifter för att frigöra tid för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som då kan ha patiententfokus
– Vi vet att vi behöver anställa mycket personal eftersom vi har stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Då är god arbetsmiljö en viktig faktor, säger Pia Lundbom och fortsätter:
En arbetsmiljö där vårdpersonalen har tid att fokusera på det de är utbildade för och bäst på, sjukvård, är avgörande för att personal ska välja att stanna kvar.
Det är även minst lika viktigt när det handlar om nyrekryteringar.

På Ystad lasarett har man inom projektet bland annat omfördelat arbetsuppgifter från sjuksköterskorna på medicinkliniken genom att anställa en receptarie (se artikel intill). Men även två apotekare samt en biomedicinsk analytiker.
– Vi har tagit beslut om att receptarier och apotekare kommer att finnas kvar, berättar Pia Lundbom, men konstaterar samtidigt att finansieringen av tjänsterna och eventuellt en utökning, är en lokal prioritering.

Ett annat exempel är Ystads vårdcentrals blodtrycksmottagning där en undersköterska på ordination av läkare tar hand om en del av hjärtpatienterna. På vårdcentralens infektionsmottagning är det en distriktssköterska som patienter som inte behöver en läkarkontakt möter.

Till hösten är nästa steg att anställa servicevärdar på sjukhusen i Kryh. Medicinkliniken på Lasarettet i Ystad är först ut och sedan införs successivt värdar även i Hässleholm och Kristianstad.
– Vi har tittat på ett projekt på SUS (Skånes Universitetssjukhus i Lund och Malmö) som infört servicevärdar. Det handlar om personal som hjälper till med att dela ut mat, bäddar rent och utför patientnära städning, berättar Pia Lundbom.
Servicevärdarna har även visat sig stötta upp på avdelningen på ett sätt som genererat en minskning av både fallskador liksom de vårdrelaterade infektionerna.

Pia Lundbom:
– Det stora syftet under projektet är att sprida goda exempel på hur man kan göra och arbeta smartare även efter att det avslutas vid 2016 års utgång.

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...