Joakim Månsson Bengtsson (Fi) kämpar för de svagaste i samhället. ARKIVBILD

Härbärgesplatserna har mer än halverats

Lund Antalet övernattningsplatser för hemlösa mer än halverades vid månadsskiftet.

– Samtidigt är behovet fortsatt stort och vi har husvagnar som kan användas, men saknar en plats att ställa upp dem på, säger Joakim Månsson Bengtsson, ordförande för organisationen Hjälp Tiggare i Lund.
Organisationen drev fram till månadsskiftet två härbärgen med totalt cirka 50 sängplatser. Men då gick korttidskontraktet ut för den lokal som hade 28 av platserna.
– Bara för att det blivit lite varmare ska människor inte hänvisas till av sova ute – det är en förfärlig inställning, säger Joakim Månsson Bengtsson.
Det kvarvarande härbärget, som finns på Smålands nation, har 23 platser och är öppet året runt.
– Det är det enda i Skåne som är i gång hela året, så vitt jag vet, och det är vi glada och stolta över men det räcker inte, säger Joakim Månsson Bengtsson.

Till härbärget på Smålands finns nu en väntelista med omkring 25 namn.
– Av dem som bodde på det andra åkte ungefär hälften hem och fem av de äldsta och med sämst hälsa har kunnat flytta över till Smålands, men ett tiotal personer tvingas nu sova ute, säger Joakim Månsson Bengtsson.
Under perioden november-januari upplät kommunen Källby camping till Hjälp Tiggare i Lund som där kunde erbjuda sovplatser i husvagnar för de EU-migranter som tidigare bodde olovligt vid Åkerlund & Rausings gata.
– Vi har åtta husvagnar kvar och de kan tas i bruk direkt om någon vill upplåta plats för dem, men det verkar jättesvårt, säger Joakim Månsson Bengtsson.
Samtidigt letar Hjälp Tiggare i Lund en lokal för ett härbärge kommande vinter i och med att kontraktet med kommunen innebär att organisationen ska svara för två härbärgen under vinterhalvåret.

– Vi ser gärna att kommunen höjer ambitionen eftersom behoven är så stora, säger Joakim Månsson Bengtsson.
Fram till månadsskiftet drev Svenska kyrkan också ett vinterhärbärge, med åtta platser på Helgeandsgården, men även det har nu stängts.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev