Marklägenheterna på Byggmästaregatan blir Hörbys första trygghetsboende. En värdinna har anställts som ska sköta verksamheten, och gemensamhetslokaler ska fixas fram på Källhaga Servicehus, som ligger intill. Arkivbild

Äldre kan bli nekade lägenhet

HÖRBY Ett LSS-boende är på gång på Källhagaområdet på Byggmästaregatan, där det finns ett 50-tal marklägenheter för äldre.
Socialnämnden planerar att införa ett tillfälligt intagningsstopp och göra om sex lägenheter till LSS-boende för funktionshindrade. Men förslaget möter kritik.

Frågan var uppe på socialnämnden senast och efter långa diskussioner slutade det med en återremiss.
Hans Frank (L), ordförande i socialnämnden, säger att kommunen har hamnat i ett prekärt läge eftersom efterfrågan på LSS-boende snabbt har ökat.

Det finns inte platser på andra håll i kommunen och därför har man börjat snegla mot marklägenheterna på Källhagaområdet.
Här finns det ett 50-tal lägenheter som egentligen är öronmärkta för kommuninvånare över 55 år och som har bistånd för omvårdnadsinsatser.
– Vi har kö på de flesta andra håll utom här. Vi behöver få fram fem boendeplatser för LSS relativt omgående. Det behövssex lägenheter, där den sjätte lägenheten är till för allmänna utrymmen och för personalen, säger Hans Frank.

2011 stod 46 personer i kö för att få en lägenhet på Källhagaområdet. Nu är kön borta, enligt kommunen. En lägenhet står tom.
Socialnämndens majoritet ser det som en bra lösning att omvandla några av lägenheterna till servicebostäder enligt LSS.
– Det är den enklaste och bästa lösningen. Vi kommer inte att tvinga någon att flytta. De som bor där ska kunna bo kvar, och området är fortfarande till för äldre. Men vi måste lösa det här, annars riskerar vi att få viten. Vi jobbar lite under galgen eftersom det är så stor lokalbrist.

Förslaget, som majoriteten i socialnämnden vill driva igenom, innebär att ett intagningsstopp införs för äldre som vill ha lägenhet på Källhagaområdet. Det betyder i praktiken att äldre kan komma att nekas lägenhet i området under tiden som omställningen till LSS-boende pågår.

– Det är ett tillfälligt stopp tills vi har fyllt på den kvot av LSS-boende som vi behöver, betonar Hans Frank.
Servicebostad enligt LSS – lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – består i regel av ett antal lägenheter med dygnet runtstöd från fast anställd personal utifrån den enskildes behov.
Det är en mellanform av bostad – mellan ett självständigt boende i lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad.

SD, SPI och M yrkade på en återremiss när ärendet var uppe i socialnämnden.SD ifrågasatte bland annat om det är lämpligt att blanda äldre och funktionshindrade i området.
– Det är inte värdigt att ha diskussioner kring dessa målgrupper. För mig är det en icke-fråga. Det är viktigt med all sorts integration i samhället.

– Vi måste lösa de behov som kommunmedborgarna har. Parallellt jobbar vi med lokalförsörjningsprogrammet, replikerar Kristina Cavetoft (S), förste vice ordförande i nämnden.
Hans Frank hoppas att ärendet snart kommer upp igen så att det blir ett beslut om LSS-boendet.

– Vi vill få det här klart så snabbt det någonsin går, säger han.
Tre miljoner kronor kostar boendet årligen.
– Vi måste gå till kommunstyrelsen och begära att få de pengarna eftersom det inte ligger i vår budget, säger Hans Frank.

Dagens fråga

Tar sig Sverige till EM i fotboll?

Loading ... Loading ...