På Måketorpsboden återstår nu takläggningen som dröjer till i höst då torv finns att få tag i.
Troligen måste även en syll på Bosebo kyrka bytas.

Två byggnader till i projektet

Lund Kulturens pågående projekt för restaurering av timrade hus omfattar även Måketorpsboden och Bosebo kyrka. Totalt satsas cirka tre miljoner kronor, varav en del från Lundafastigheter.

Måketorpsboden, ett småländskt matförråd från 1700-talet och på Kulturen sedan museet öppnades 1892, har rätats upp samtidigt som flera syllar och stockar bytts ut.
– Nu återstår takläggningen men den får vänta till hösten då det finns torv att få tag i, förklarar Gunilla Gardelin.
Arbetena med Onsjöstugan och Måketorpsboden har inneburit att timmermännen kunnat jämföra olika metoder och material.
– I skånska byggnader syns mer influenser från Danmark och Tyskland, säger Olof Andersson.
Nu använder timmermännen traditionella material och arbetsmetoder, efter en tidigare period mer präglad av modernitet.
– Det här innebär bättre långsiktig hållbarhet och samtidigt håller vi hantverkskunnandet levande, konstaterar Olof Andersson.
Arbetena på Bosebo kyrka omfattar bland annat nya takspån på den södra sidan och troligen byte av en syll. Dessutom ska de sättningar som drabbat vapenhuset åtgärdas.
– Arbetena med kyrkan kommer att vänta till 2017, medan de båda andra delprojekten ska bli klara i år, säger Gunilla Gardelin.
Bosebo kyrka, även den från Småland, är daterad till 1652 men också här ska det göras ytterligare undersökningar.
– Här kan dessutom finnas återanvänt material och det blir spännande att se resultaten, säger Gunilla Gardelin.
De konstvetenskapliga analyserna daterade Måketorpsboden till 1650-talet men senare dendrokronologiska analyser av timret pekade mot slutet av 1700-talet.
– Fast vissa delar är från 1600-talet så den första analysen var inte helt fel, säger Gunilla Gardelin.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du blivit strandsatt vid något tågstopp i år?

  • Nej (65%, 388 Röster)
  • Ja (35%, 209 Röster)

Antal röster: 597

Loading ... Loading ...