Timmerman Olof Andersson och kulturmiljöutvecklare Gunilla Gardelin är några av dem som arbetar med restaureringsprojektet.
Onsjöstugans sommarstuga som var en tillbyggnad från början av 1900-talet har nu tagits bort.

Onsjöstugan ska skildra sin egen historia

Lund På Kulturen pågår nu restaureringen av Onsjöstugan från den lilla byn Jonstorp i Hallaröds socken nordväst om Höör. Därmed upphör även användningen av den som pedagogisk lekstuga.

– De nya kunskaper vi fått gör att den i framtiden troligen ska skildra sin egen historia som undantagsstuga på 1800-talet, och därmed komplettera andra berättelser om livet på landet som är knutna till olika byggnader här, förklarar projektledaren Gunilla Gardelin.
Stugans huvuddel är en ryggåsstuga med köksdel, troligen uppförd på 1700-talet.
– Men åldern ska nu undersökas noggrannare genom dendrokronologisk provtagning och kanske kan vi även få reda på varifrån timret kom, säger Gunilla Gardelin.
Klart är att stugan på 1840-talet blev undantagsboende för en änka sedan gården slagits samman med den andra i byn.
1904 såldes den till Per Nilsson från Forsby utanför Klippan, en mejerist och fabrikör som samlade på timrade byggnader och allmogeföremål.
Han ställde sedan ut bland annat den här stugan på den lantbruksutställning som arrangerades i anslutning till Baltiska utställningen i Malmö 1914.
Då hade en ouppvärmd så kallad sommarstuga tillfogats och Onsjöstugan fanns sedan på en gård utanför Staffanstorp innan Kulturen köpte den 1928. Den stod först på södra området men när nya utställningslokaler byggdes där flyttades den 1962 till norra delen.
– Vi har en del information om 1800-talsperioden genom en intervju från 1936 med Edvard Larsson, som bodde på gården när stugan såldes till Per Nilsson, och kanske finns det släktingar som vi kan få fler upplysningar från, säger Gunilla Gardelin.
En fråga som återstår är om stugan ursprungligen hade lika många fönster som i dag.
Restaureringen av stugan inleddes efter en akut skada – en sprucken stolpe – och sedan har sommarstugan, som under många år gestaltat en träskomakarverkstad, tagits bort.
– Den hörde ju inte hit men vi magasinerar en del av virket som kan komma till nytta i andra sammanhang, säger Gunilla Gardelin som tillsammans med bebyggelseantikvarie Henrik Borg leder projektet medan det praktiska arbetet utförs av timmermännen Fredrik Gustavsson, Olof Andersson och Kristoffer Frederiksen, de båda sistnämnda projektanställda.
En del av väggtimret behöver bytas ut och sedan ska stugan få nytt tak som ersättning för den senare tidens torv.
– Stugan kan ha haft stråtak tidigare men nu blir det tegel, bland annat av brandskyddsskäl och det är en lösning som också förekom under den aktuella tiden, säger Gunilla Gardelin.
Tanken är att arbetena ska slutföras under 2016.
– Vi ska försöka ha någon visning under sommaren, men alla besökare är välkomna att ställa frågor medan arbetena pågår – det ingår i vår uppgift att berätta, säger Gunilla Gardelin.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Malmö FF hänger på AIK i guldstriden. Tar MFF guld i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss