Socialdemokraterna befarar att det äldre bostadsbeståndet, som exempelvis Korsbacka, är mest intressant för en eventuell köpare av KKB-lägenheter. Foto: Stefan Persson/Arkiv

Moderaterna vill sälja 500 KKB-lägenheter

Kävlinge Sälj uppemot en femtedel av kommunala bostadsbolaget KKB:s lägenheter för att få loss kapital till att bygga nya lägenheter.
Så vill Moderaterna i Kävlinge skapa fler hyresrätter i kommunen.

– Flera företag är intresserade. Vi vet att man gjort så i andra kommuner, och ska bland annat lyssna på Eslövs erfarenhet av det här, säger Johan Ericsson, ordförande i Kävlingemoderaterna.
KKB har i dag omkring 2 500 hyresrätter runt om i kommunen. Av bolagets verksamhetsmål framgår att minst 30 hyresrätter ska byggas varje år. Ekonomiskt finns möjlighet att bygga det dubbla.
Sett till efterfrågan av bostäder, kön till KKB är nästan lika lång som antalet lägenheter, skulle byggtakten behöva ökas markant, menar Moderaterna.
– Med friskt kapital kanske vi skulle kunna bygga 120 lägenheter, säger Johan Ericsson.

Moderaternas tanke är att sälja ett betydande antal av KKB:s hyresrätter till ett privat företag, som i sin tur förbinder sig att bygga ett visst antal hyresrätter.
– Kanske 300 till 400 lägenheter. Det kapital som frigörs kan KKB sedan använda till att bygga mer. Det är en win-win-situation.
Enligt Johan Ericsson är intresset stort.
– Men vi ska inte lättvindigt sälja lägenheter för att akut få loss pengar. KKB är inte i den situationen. Det ska göras strategiskt rätt, och till marknadspris.

Carina Ingelsson (L), tidigare ordförande i KKB, säger att hennes parti ännu inte tagit ett beslut. Hon menar att det finns många aspekter att ta hänsyn till.
– Det är inte säkert att vi får fler lägenheter bara för att vi säljer dem. Vi säger varken ja eller nej förrän vi sett en kalkyl.
Hon inser att det är svårt för ett privat företag att bygga hyresrätter utan att ha befintliga bostäder i kommunen. De blir helt enkelt dyra att förvalta eftersom samordningsvinsterna blir små.
– Men det kan också vara en fördel för KKB att ha sitt bestånd intakt. Det är mer driftsekonomiskt att ha kvar alla, menar Carina Ingelsson.

Socialdemokraterna är kritisk till förslaget att sälja ut betydande delar av KKB:s lägenhetsbestånd. Det säger oppositionsrådet Catrin Tufvesson.
– Vi vill behålla KKB:s bestånd. Tanken är givetvis god, men jag tror inte att företag är intresserade av att ta över nybyggda hus.
I stället befarar Socialdemokraterna att privata värdar är ute efter de äldre lägenheterna, rusta upp dem och höja hyrorna kraftigt.
– Vi vill att det finns lägenheter med lägre hyra, och är rädda för att de höjs vid en renovering.

Catrin Tufvesson efterlyser i stället att KKB tar ett större socialt ansvar, likt det MKB gör i Malmö.
– Som att erbjuda läxhjälp, fritidsgårdsverksamhet eller att hyra ut till kvinnliga företagare.

Dagens fråga

Har du tagit årets första dopp i havet ännu?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev