Föreningen Bevara Linderödsåsen har jobbat intensivt för att rädda naturen och tystnaden på åsen. Nu har kommunen slutligt sagt nej till vindkraftsutbyggnad i området, vilket gläder föreningen. Bilden är tagen vid ett av de inledanden protestmötena som föreningen höll i trakterna av Hemmeneköp, utanför Önneköp, i mars 2012. foto: Jonas Karlsson/arkiv

De vann vindkraftsstriden

hörby Föreningen Bevara Linderödsåsen jublar efter kommunfullmäktiges beslut i måndags kväll att anta den nya översiktsplanen. Beslutet innebär att kommunen backar och nu säger nej till vindkraft på Linderödsåsen.
– Vi är glada så klart. Det har varit en lång resa, säger Åsa Sandgren från Elestorp, en av många i trakten som har engagerat sig i kampen för att bevara naturen och tystnaden på åsen.

När kommunen 2011 presenterade ett tematiskt tillägg om vindkraften, och ritade in ett 20-tal vindkraftverk i tidigare skyddade områden i kommunens östra delar, ledde det till ett ramaskri bland folk som bor i trakterna av Önneköp, Långaröd och Killhult.
Människorna i bygden gick samman och protesterade mot planerna. Hundratals namnunderskrifter lämnades in till kommunen. På måndagskvällen fick de ett kvitto på att kampen lönade sig och att det gick att vända opinionen.

Politikerna har lyssnat på argumenten och skrotat vindkraftsplanerna på den del av Linderödsåsen som ligger inom Hörby kommuns gränser.
Det slås fast i den nya vindbruksplanen, som är en del av ”Översiktsplan 2030” som antogs i full enighet av politikerna i kommunfullmäktige på senaste mötet.
Samtidigt säger kommunen att området ska betraktas som ett bullerfritt område och att det är viktigt för besöksnäringen. Liknande bullerfria områfinns redan på andra sidan kommungränsen i söder och öster.

Några av medlemmarna i Bevara Linderödsåsen var på plats när fullmäktige tog det historiska beslutet i kommunhuset.
De är glada över att kommunen nu värdesätter naturen på Linderödsåsen och vågar fatta beslut för att bevara den.
– Det känns kanonskönt. I början stångades vi med politikerna. Då hade de fått för sig att vindkraftsutbyggnaden skulle klubbas igenom oavsett vad vi tyckte. Från början var vi inte så populära, och fick höra från en del håll av vi var ”nimbysar” och klimatförnekare.
– Men sen kom valet och då började det hända grejor. De insåg att de inte bara kunde köra sitt race. Plötsligt var alla partier eniga om att man inte ville ha några vindkraftverk på åsen.
– Nu vet de vilka vi är, och jag hoppas att de inser att vi är kunnigt folk från trakten som man kan lyssna på och ta tillvara de kunskaper som vi har om området, säger Åsa Sandgren.

Föreningen Bevara Linderödsåsen fanns sedan tidigare i Kristianstads kommun, och boende i Hörbys östra delar bildade en egen sektion och fick full uppbackning från föreningen för att driva kampen mot vindkraftsplanerna i Hörby kommun.
– Vi har haft jättemycket hjälp av föreningen, säger Åsa Sandgren.
Hon gläds åt att kommunen nu klassar Linderödsåsen som ett bullerfritt område och slår vakt om den unika naturen som finns här.
– Nu länkar man samman ett större område och klassar det som bullerfritt, och det sträcker sig dessutom in i Kristianstads kommun och även söderut. Det är bra att det har kommit med i översiktsplanen. Det var väldigt luddigt skrivet i den gamla planen.

Tack vare kampen mot vindkraftsutbyggnaden har boende och företagare i kommunens östra delar skapat nya nätverk och lärt känna många nya människor. Något som Åsa Sandgren tror att bygden kommer att ha stor nytta av i framtiden.
– Vi kommer att fortsätta träffas för att lyfta fram och slå vakt om naturområdena på åsen och andra frågor som rör den här bygden. Vi verkar för att synas och för att folk ska få veta vilken pärla detta området är.
Det finns en ansökan från två företag om att uppföra totalt fem vindkraftverk i Elestorp, nära Fjällmossen. Ärendet har överklagats till länsstyrelsen, sedan kommunen sagt nej till bygglov för verken.

Åsa Sandgren hoppas att projektet skrotas nu när kommunen sagt nej till vindkraft i området i översiktsplanen.
– Vi får se om det lugnar ner sig nu, eller om det kommer in fler ansökningar, säger Åsa Sandgren.

Hur kommer ni att fira att ni fick igenom era krav i översiktsplanen om att inte släppa fram vindkraft på åsen?
– Genom att ha en guidad visning på Fjällmossen på lördag. Det ser vi verkligen fram emot.
Det blir samling klockan tio vid parkeringsplatsen i Brännestad.
– Alla är välkomna. Ta med kikare och fikakorg, hälsar Åsa Sandgren.

Dagens fråga

Tränar du på gym regelbundet?

Loading ... Loading ...

Webbkryss