Vägrade dra i bromsen när ekonomin skenade

Skåne Trots att ekonomin rasade utför i expressfart vidtog ingen i sjukvårdsnämnderna några direkta åtgärder för att uppnå balans. Den svidande kritiken riktar revisorerna i sin granskning av den förändrade politiska organisationen i Region Skåne.

Och revisorerna nöjer sig inte med det:
– Våra observationer visar att i alla tre nämnderna för Sund, Kryh och Sus har alliansen lagt fram förslag för åtgärder, som har röstats ner. Vår sammanfattande iakttagelse är att nämnderna har vidtagit mycket få, eller inga åtgärder alls för att få ordning i budgeten, skriver revisorerna.

Efter regionvalet 2014 segrade Socialdemokraterna och Miljöpartiet och tog makten i minoritet.
Styret förändrade den politiska organisationen genom att införa delregionala sjukvårdsnämnder. Syftet med dessa är att minska avståndet mellan politik och förvaltning samt att komma närmare människorna i Skåne.
Sjukvårdsnämnderna är undernämnder till hälso- och sjukvårdsnämnden, som i praktiken har makten över det mesta. Främst ekonomin.
En personalnämnd inrättades och en beredning för framtidens sjukvård, som står direkt under regionstyrelsen. En demokratiberedning ersatte fyra andra beredningar.
Dessutom blev det fler ledamöter i många nämnder.
Ett argument för det var den nya politiska situation som uppstod skulle bli mer hanterbar, efter de stora framgångarna för SD, som vällde in i regionfullmäktige.

Revisorerna anser inte att målet för de nya sjukvårdsnämnderna att minska avståndet mellan politiker och förvaltningar är uppfyllt.
– Vi ser en risk att sjukvårdsnämnderna försvårar ett regionalt helhetstänkande och enhetligt arbetssätt, skriver revisorerna.
Det har dessutom blivit otydligare i ansvarsfrågan mellan politikerna i den tunga hälso- och sjukvårdsnämnden och kollegorna i undernämnderna.

Revisorerna konstaterar att sjukvårdsnämnderna har befattat sig med mycket få ärenden som rör den ekonomiska styrningen under sina möten 2015. Trots att ekonomin utvecklades mycket negativt.
– Vi i den borgerliga alliansen har riktat omfattande kritik mot det sätt som sjukvårdsnämnderna har fungerat. Nu ger revisorerna oss rätt dessutom. Det är väl det högsta betyg man kan få, säger Carl Johan Sonesson (M) regionråd i opposition

Dagens fråga

Brukar du lyssna på Melodikrysset?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev