Nu visar kommunen att man tar hbtq-frågor på allvar.
Särskilda duschbås i skolorna och på badet är något som diskuterats inför att man sjösätter handlingsplanen. ARKIV

Könsneutrala blanketter del av hbtq-handlingsplan

HÖÖR Separata duschbås och möjligheter att byta om i enskildhet kan bli verklighet både i skolorna och på badet.
Dessutom ska man slippa uppge om man är man eller kvinna när man fyller i en kommunal blankett.
Det är några av de praktiska följder som kan vänta om fullmäktige antar handlingsplanen för likabehandling och hbtq-frågor.

Nu slår Höörs kommun med tydlighet fast att man värnar om vikten av likabehandling, oavsett kön eller sexuell läggning.
Kommunstyrelsen har precis klubbat igenom förslaget om att fullmäktige ska anta en pinfärsk handlingsplan för likabehandling och hbtq-frågor.
Begreppet hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Kommunalrådet Anna Palm (M) välkomnar beslutet och berättar att hon är väldigt engagerad i frågan.

– För mig är kärlek någonting könlöst. Kärlek är någonting mellan människor. Det är beklagligt att vårt samhälle är sådant att man inte ska kunna vara som man vill utan att bli trakasserad, säger hon.
Fredrik Hanell (MP) i kommunstyrelsen tycker att beslutet om handlingsplanen fyller en viktig symbolisk funktion.
– Det här är ett tydligt sätt att visa att vi uppvärderar människors lika värde, säger han.
Förslaget om handlingsplanen las fram i en motion från Folkpartiet (numera Liberalerna) och under hösten har en arbetsgrupp med olika kommuntjänstemän jobbat fram planen.
Nu väntar en hel rad praktiska konsekvenser, berättar Camilla Lindhe som är kommunens personalchef. Hon gör klart att handlingsplanen inte bara är en intern plan utan i lika hög grad ska omfatta medborgarna.

Ett konkret exempel som finns med i handlingsplanen är att alla kommunala blanketter ska könsneutraliseras. Camilla Lindhe förklarar vad hon tror kan vara jobbigt med blanketter där man tvingas kryssa i att man är man eller kvinna.
– Jag tänker mig att det skulle kunna vara besvärande att tvingas välja det ena eller andra, när man kanske egentligen känner att man är en tredje.

Hur blanketterna istället ska utformas kan hon inte ge svar på.
– Det ska vi bli utbildade i, hur man gör detta på bästa sätt och hur de ska se ut.
Utbildning utgör en viktig del i handlingsplanen. Både förtroendevalda, chefer och medarbetare i kommunen ska utbildas om hbtq-perspektivet och om normkritisk tänkande.
– Normkritisk tänkande handlar om att upptäcka och ifrågasätta gamla och vedertagna normer som påverkar uppfattningen om vad som är normalt. Och att man börjar reflektera kring det, förklarar Camilla Lindhe.

En annan praktisk följd av handlingsplanen handlar om lokalanpassning.
Enligt planen ska alla lokaler, som till exempel omklädningsrum och duschar ses över, alternativt byggas om, ”så att risken för integritetskränkningar minskar”.
– De människor som känner sig integritetskränkta av att vara tvugna att byta om och duscha inför alla andra ska slippa det. Tanken är att man inte ska behöva känna sig utsatt eller kränkt på något sätt.
Anpassningen gäller både badet och skolorna, uppger Camilla Lindhe.
– Det här är inte bara kopplat till hbtq-frågan. Man kan vilja ha saker för sig själv som gäller ens kropp. Även när man är barn.
Det kan handla om hudsjukdomar, undervikt eller övervikt, förklarar hon.
– Det är inte säkert att man är bekväm med att byta om eller duscha inför alla andras blickar.

Riktigt hur man ska anpassa lokalerna är inte klart.
– Det vi pratat om är att det i större utsträckning ska finnas möjligheter till duschbås, eller toaletter med en dusch, så att man kan låsa om sig och vara själv.
Även badet kommer omfattas av övesynen.
– Vi ska se till så att det blir bra även på badet. Vad det praktiskt innebär vet jag inte just nu.

Dagens fråga

Kommer Storbritannien att lämna EU?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev