Hösten var så intensiv att överförmyndaren Ingemar Lindh fortfarande inte hunnit arkivera alla mappar. FOTO:TOOMAS LAAGUS

Flyktingvåg blev tung börda

HÖÖR När tillströmningen av ensamkommande barn var som störst gick Ingemar Lindh nästan på knäna. Som överförmyndare i kommunen är det hans uppgift att se till att varje ensamkommande får en god man.
– Jag är tacksam över att så många Höörsbor ville ställa upp.

I drygt 20 års tid har juristen Ingemar Lindh haft förtroendeuppdraget att vara överförmyndare i Höörs kommun.
Som sådan har han tillsynen över förmyndare, förvaltare och gode män.
– Jag ska se till att de sköter sitt jobb helt enkelt.
I höstas växte hans arbetsuppgifter rejält, eftersom alla ensamkommande barn som kommer till Sverige har rätt att få en god man.

Han förklarar att en god man fungerar som en förälder för det ensamkommande barnet, bortsett från att man inte har försörjningsplikt eller någon skyldighet att ha den ensamkommande boende hos sig.
– I övrigt fungerar man som vilken förälder helst. De här barnen har ju inga föräldrar med sig eller någon legal vårdnadshavare.
Som överförmyndare är det hans uppgift att se till att varje ensamkommande barn som vistas i Höörs kommun får en egen god man. För fem, sex år sedan började de ensamkommande dyka upp i kommunen, berättar han. Då rörde det sig om några få per år.
Men under höstens flyktingvåg till Sverige small det till rejält. Tillsammans med sin sekreterare, som även är handläggare, jobbade han för högtryck från slutet av sommaren.

Telefonen ringde i ett, folk dök upp i dörren och mejlkorgen plingade stup i kvarten.
– Ibland kom det fem ensamkommande om dagen. Det var ett väldigt tryck. Vi hann inte med våra administrativa uppgifter.
Även om behovet av gode män växte i snabb takt så löste sig allt. Mycket tack vare Höörsbornas vilja att ställa upp som gode män. Somliga ringde själva och erbjöd sina tjänster.
– Folk har varit väldigt villiga att hjälpa till. Det är jag tacksam över. Det är fantastiskt att så många vill hjälpa till i en krissituation.

Att somliga snarare skulle se till de ekonomiska förtjänsterna med uppdraget är något som Ingemar Lindh avvisar.
– Uppdraget som god man innebär många ideella inslag. De som är gode män lägger ner mycket av sin egen tid för att hjälpa, säger han.
Han tillägger att han sorterar bort sådana sökande där det är uppenbart att det bara är pengarna man är intresserad av.

Ersättningen som god man i Höörs kommun är 200 kronor i timmen, för varje timme arbete som man redovisar.
Sedan tillkommer ersättning som man får för resor, när man till exempel måste åka med den ensamkommande till Migrationsverket.
I nuläget finns 105 ensamkommande barn i Höörs kommun.
– Det är väldigt mycket med tanke på kommunens storlek.

Han räknar med att ersättningen till gode män för varje ensamkommande landar på runt 3000 kronor per månad. Ingemar Lindh sträcker sig efter miniräknaren för att räkna ut vad kostnaden blir per månad.
Räknar man in de sociala avgifterna så landar det på ungefär 420 000 kronor per månad som kommunen betalar för uppdragen med de ensamkommande.
– Men alla kostnader för ensamkommande barn kan kommunen återsöka hos staten genom Migrationsverket, men det blir naturligtvis ett glapp.
Totalt finns det 25 gode män med ansvar för ensamkommande, och som han har tillsynen över. Det är nämligen vanligt att varje god man har flera ensamkommande och i snitt har varje god man fyra ensamkommande.
Som god man ska man bland annat hålla i kontakterna med skolan och med sjukvården.
– Det är ingen lätt uppgift eftersom det ofta handlar om många kontakter.
En annan vanlig uppgift är att man stöttar den ensamkommande i asylprocessen och deras ansökan om att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ingemar Lindh berättar att det händer att vissa ensamkommande kontaktar honom för att de vill byta till en annan god man än den de redan har.
Enligt vad han förstått kan det i vissa fall vara kopplat till asylprocessen.
Efter vad han hört diskuterar de ensamkommande sinsemellan vilken god man de anser är bäst att ha för att få maximal hjälp när man söker permanent uppehållstillstånd.
– Konflikter kan uppstå, säger Ingemar Lindh diplomatiskt.
Nu har flyktingströmmen avstannat och Ingemar Lindh konstaterar att det nu knappt tillkommer några ensamkommande.
– Nu är det väldigt lugnt, men man vet ju inte vad som väntar.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×