Eslövs mångfaldsstrateg Annie Niubó hade sett till att Maria Appelqvist och Fredrik Rakar kom och inspirerade Eslöv att tänka nytt kring integration.
I mars arrangerades en av två konferenser om integration på Medborgarhuset i Eslöv, med bland andra kommundirektör Eva Hallberg och HR-chef Anna Nordén närvarande. Den här bilden togs då.Arkivbild

Tvådagarskonferens ska stärka integration

Eslöv Under onsdagen var det konferens om hur integrationen i Eslöv kan bli bättre – och kanske annorlunda.
– Meningen är att vi ska starta en process som gör att man tänker på nytt sätt, sa föreläsaren Maria Appelqvist.

Drygt trettio representanter från Eslövs kommun, arbetsförmedlingen, studieförbund, näringsliv, länsstyrelse med flera hade samlats för att lära sig tänka på ett nytt sätt om integration.
Föreläsare var de båda sociologerna Maria Appelqvist och Fredrik Rakar med breda kunskaper om flyktingpolitik och integration.
Eslövs kommuns mångfaldsstrateg Annie Niubó hade tagit initiativet till konferensen och hon var glad för att ha lyckats samla så många deltagare.
– Det här är ett unikt sammanhang där många centrala aktörer på chefsnivå och andra personer som jobbar med integration är med, sa hon.
Föreläsningen syftade till att få beslutsfattare att lämna gamla invanda tankemönster.
– Vi måste lära av historien, sa Maria Appelqvist. Det sätt vi har försökt lösa problemen på tidigare har inte hjälpt. Vi måste tänka nytt.
Hennes kollega Fredrik Rakar betonade att det är mötesdeltagarna själva som ska hitta lösningen.
– Det finns inga trollspön, sa han. Vår roll är inte att ha svaren utan det är att få alla att prata med varandra.

Under onsdagen hade man den första av två konferensdagar.
– Jag tror att det här kommer att resultera i en styrning som är helt gränsöverskridande så att fler samarbetar med gemensamma beslut, säger Annie Niubó.
Integration som inte har gått så bra gavs en del exempel på, men för Eslövs del kunde mötesdeltagarna se en positiv framtid.
– Eslöv är precis lagom stort för att ha bra förutsättningar för integration, menade Fredrik Rakar. Här finns ett näringsliv med olika typer av jobb. I Eslöv finns nära och korta beslutsvägar.
– Eslöv har lång erfarenhet av mottagande och integration sedan andra världskriget, framhöll Annie Niubó. Andra kommuner har blivit tagna på sängen den senaste tiden. I längden hoppas vi att vi kan bli en förebild.

Även Länsstyrelsen var positiv:
– Jag kan se att det är en bra intern samverkan i Eslöv mellan förvaltningarna, och det underlättar förstås, menade Gunilla Holmlin, utvecklare på Länsstyrelsen.
Många av konferensdeltagarna kom från kommunen, däribland kommundirektör Eva Hallberg.
– Det är viktigt att ta sig tid och samlas, det är en förutsättning för en gemensam bas, sa hon. Vi kan inte fortsätta att göra samma sak som vi redan gjort.

Mötesdeltagarna fick sedan fritt tänka vad som skulle kunna vara en vision för integrationen i Eslöv. Flera grupper tyckte att jobb eller studier från dag ett var en god tanke. Några ville skapa en medborgarplats där all nödvändig praktisk information skulle kunna ges. Att tydliggöra samhället värderingar och öppna utbildningar för alla var andra tänkta mål.
Alla deltagare fick en hemuppgift till nästa träff. Det var att redan på måndag göra något helt nytt utifrån de tänkta målen. Den 13 april blir alltså spännande. Då hålls nästa möte och kanske är mycket nytt redan på gång.

Dagens fråga

Ska du fira en alkoholfri jul?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev