Agge Angusson är en av många unga bakom medborgarförslaget om regnbågsflaggning.
HBTQ-frågor ska lyftas och diskuteras för ökad kunskap under kommande mandatperiod. Men en certifiering enligt RFSL är för dyrt menar politikerna. FOto: TT

Ger inte upp kampen om regnbågsflagga

STAFFANSTORP Många unga i Staffanstorp står bakom medborgarförslaget att regnbågsflaggan bör hissas i kommunen när det flaggas.

”Regnbågsflaggan är en symbol för stolthet och mångfald hos HBTQ-personer och representerar även respekt och tolerans för människor i allmänhet”, menar de och tycker att kommunen bör ta ett öppet ställningstagande för mångfald och respekt.

Förslaget behandlas i kommunstyrelsen på måndag och då vill den moderatledda majoriteten att man ansluter sig till tjänstemannaskrivelsen där kontentan är att en flagga bör ha anknytning till det arrangemang som kommunen deltar i, arrangerar eller stödjer.
– Inget hinder finns till exempel att flagga med regnbågsflagga vid en prideparad eller liknande i kommunen, heter det i svarsförslaget.

Men det är inte vad Agge Angusson (S) och de andra bakom medborgarförslaget tänkt sig.
– Min spontana reaktion är att man missat andemeningen i vårt förslag, säger Agge Angusson.
– Regnbågsflaggan ska inte användas vid en parad eller fest en gång om året. Den ska användas för att bryta sexualitetsnormen och synliggöra att kommunen offentligt tar ställning för allas lika värde.
Regnbågsflaggan är en bra symbol för detta, menar han.
– Alla vet vad den står för. Den är väl känd. Och kommunen är till för alla.
I reklam och information som gäller exempelvis skolan och som skickas ut är det ofta bilder på ett föräldrapar bestående av en man och en kvinna, påpekar Agge Angusson.
– Men det finns även andra familjer och det måste också synas.
En regnbågsflagga är ett första steg och inte speciellt svårt att genomföra heller, tycker han.
– Arbetet för allas lika värde och jämställdhet måste pågå varje dag, året om och inte bara vid enstaka arrangemang. Att spräcka normer och fördomar är ett arbete utan slut. Med regnbågsflaggan visar kommunen att den inkluderar alla.

Mot den bakgrunden är Agge Angusson inte alls nöjd med det svar som medborgarförslaget föreslås få.
– Jag kommer inte att ge mig. Jag hoppas att vårt förslag får gehör hos majoriteten till slut. Även om vi är tre från SSU som skrev det så står många bakom, inte bara från vårt parti. Detta berör oss alla.
– Jag hoppas få se flaggan snart överallt i Staffanstorps kommun.

Staffanstorps kommun har inte någon särskild flaggpolicy utan följer svenska flaggseder.
Man flaggar på flaggdagar och även när utländska gäster officiellt besöker kommunen.
I svarsförslaget på medborgarförslaget sägs att det finns inga formella hinder mot att flagga med andra flaggor vid andra tillfällen, men man tycker alltså att flaggan ska ha anknytning till arrangemanget.
När ärendet om regnbågsflagga behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott yrkade Pierre Sjöström (S) att medborgarförslaget skulle bifallas, men blev nedröstad.

Dagens fråga

Tror du Sverige får en ny regering före årsskiftet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×