Ungdomsombuden Amanda Pettersson och Oliwer Karlsson höll i trådarna. – Det är svårt att sammanfatta denna dagen – det är så stort, säger Oliwer Karlsson. FOTO: Joakim Stierna
Becky Nelson och Mikaela Jeppsson från RFSU/Grunden informerade om sexualitet och kondomanvändning.
Rädda Barnens Ellen Isaksson fanns på plats för att tala om ett projekt med samtalsgrupper ute på Lunds skolor.

Kärlek var temat för Lunds särskoleelver

lund Som ett led att stärka särskoleelevernas medbestämmande i ungdomspolitiken arrangeras en serie inflytandecaféer, som vänder sig särskilt till denna grupp unga med funktionshinder.
På torsdagen, då årets första café ägde rum, var överskriften Kärlek för alla, ett ämnesval som engagerade många.

– Vi började med inflytandecaféer började förra rået. I november fick vi 250 000 kronor till. Satsningen ses som innovativ och unik. Nästa vecka, den 9 mars, är det ungdomsting. Tanken är att vi ska koppla ihop caféet och tinget, säger Oliwer Karlsson.
Ungdomstingets tema i nästa vecka blir HBQT+ Arrangörernas förhoppning är att särskoleeelverna, genom att börja diskutera frågor om kärlek och sexualitet på caféet, ska få lättare att göra sina röster hörda under tinget.

Statistiken visar att ungdomscaféerna har gått hem. Antalet särskolelever som deltar i tinget har sedan caféerna startade ökat från noll till åttio, uppger Oliwer Karlsson.
Under caféerna finns många organisationer på plats och berättar om sina verksamheter.

Rädda Barnen representerades till exempel av Ellen Isaksson. Hon berättade om projektet Ellen och allan, som ligger nära torsdagens tema.
– Det rör sig om samtalsgrupper för tjejer och kilar i årskurs åtta. Under tio veckor är vi ute på en fem, sex skolor i Lund och en i Åkarp, säger hon.
De flesta grupperna består av tjejer. Det har visat sig svårare att locka killarna i den åldern.
– Vi pratar om kärlek, identitet, rättigheter, familj, normer – allt utifrån en feministisk värdegrund, säger Ellen Isaksson.
Rädda Barnens projektledare ska inte vara föreläsare, utan ska få ungdomarna att prata.
– Det är hela syftet, fortsätter Ellen Isaksson.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Längtar du till jul?

Loading ... Loading ...