Stadsdelsindelning närmar sig ett slut

MALMÖ Vid årsskiftet kan de sista spåren av Malmös stadsdelsindelning försvinna. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) vill utreda hur ansvaret för socialtjänst och äldreomsorg kan överföras till centrala nämnder från de nuvarande fem stadsområdena.

– Vi ser i dag ett behov av att ta ett samlat grepp om socialtjänsten för att klara befolkningstillväxten, kompetensutvecklingen, att vi har rätt kompetens på rätt plats, att vi är en bra arbetsgivare och att vi jobbar på ett likvärdigt sätt, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Inom kort vill hon ha igång en utredning om hur Malmö på nytt ska omorganisera. Dagens fem stadsområden Norr, Innerstaden, Väster, Söder och Öster lär försvinna liksom sociala resursnämnden. De ersätts av facknämnder med fokus på vård och omsorg och socialtjänst med särskilt uppdrag att klara befolkningsutvecklingen och minska kostnaderna för försörjningsstöd.

Exakt hur det kommer att se ut återstår att se.
– Jag har en bild, men jag vill att vi går in i detta med öppet sinne.
Redan i april ska i alla fall direktiven för en bred utredning kunna tas i kommunstyrelsen, ett förslag till ny organisation ska vara klart någon gång i höst och vid årsskiftet ska nyordningen kunna starta.

Den 1 januari 1996 delades Malmö in i tio stadsdelar, med lika många styrande stadsdelsnämnder. Tanken hos (S) var framför allt att medborgarinflytandet skulle öka. Stadsdelsindelningen attackerades ständigt från den borgerliga oppositionen av både kostnads- och effektivitetsskäl.
Vid halvårsskiftet 2008 centraliserades en del av det sociala ansvaret på en central nämnd, sociala resursnämnden. I juli 2013 bantades de tio stadsdelarna till fem stadsområden samtidigt som skol- och förskolefrågor lyftes över i tre facknämnder.
Katrin Stjernfeldt Jammeh tycker att stadsdelsindelningen var rätt. Det passade Malmö som staden såg ut då. Nu, med den snabba befolkningsökningen, är det dags att ta ett nytt steg.

Det lär inte bli svårt att få med sig oppositionen på förändringen. Moderaterna och Liberalerna säger i pressmeddelanden att det borde skett för länge sedan.
”Den uppdelade styrningen som har funnits sedan 1990-talet nu lett till en så förödande orättvisa i behandlingen av Malmöborna att vänsterstyret inte längre kan försvara den”, säger Fredrik Sjögren (L).

Dagens fråga

Är du orolig över att SD nu är det näst största partiet?

Loading ... Loading ...