Mattias Tönnheim kallar det en skandal att så mycket av Malmö konstmuseums konstverk måste stå nerpackade. 8Foto: Håkan Jacobsson
Kaeth Gardestedt har lång rutin på att leta nya lokaler till konstmuseet. 8Foto: Norra Skåne
Arbetaren av Kuzma Petrov Vodkin är ett av de konstverk som ingår i den ryska samlingen. 8Foto: Malmö museum

Nytt museum inom fem år är visionen

MALMÖ Inom fem år ska Malmö kommun ha tagit beslut om att bygga ett nytt konstmuseum. Det är målet för nyvaknade Malmö konstmuseums vänner.

Föreningen Malmö konstmuseums vänner hade fört en ganska tynande tillvaro det senaste decenniet och förra året var det nära att den lades ner.
I stället fick den ny kraft och blåser nytt liv i en gammal fråga:
– Inom fem år ska kommunfullmäktige ha klubbat att Malmö ska bygga ett nytt konstmuseum, säger ordförande Kaeth Gardestedt, ordförande i föreningen.

För henne är detta alls ingen ny fråga. Som folkpartistisk politiker var hon för ett par decennier sedan ordförande i museinämnden.
– Jag var runt med dåvarande chefen för konstmuseet, Göran Christensson, och kollade mycket.
Men, konstaterar hon, det har gjorts många kultursatsningar – nytt stadsbibliotek, stadsteatern bröts upp i flera delar – och ett nytt konstmuseum har aldrig fått prioritet.

När det blev tal om att lägga ner Malmö konstmuseums vänner tyckte Kaeth Gardestedt att det var alldeles fel. Hon tog på sig att få ihop en styrelse.
En av de nya i den är Mattias Tönnheim, gallerist och pr-konsult. Han tror det är rätt tid att föra fram frågan om ett nytt konstmuseum.
– Jag tror inte folk vet vilken skatt de har, säger han. Över 40 000 konstverk som står emballerade i olika lager. Det är en skandal i det tysta att skåningar och andra undanhålls detta.

Mattias Tönnheim menar att ett nytt konstmuseum skulle kunna bli en stor turistattraktion. Han jämför med Louisiana på andra sidan Öresund:
– De har 400 000 besökare per år; vi skulle lätt kunna dra hälften.
Han pekar på de framstående konstsamlingar som museet har: CF Hill, Gunnar Norrman, Ola Billgren och den ryska samlingen med konst från tiden före första världskriget, den främsta i sitt slag utanför Ryssland.
– Och Göran Christenson byggde upp en fantastisk samling med nordisk samtidskonst.

Samtidskonst var, på sin tid, också det som var grundstommen när Malmö konstmuseum bildades. Det handlade om den samling som byggdes upp av industrimannen Herman Gotthardt, som började samla konst för att han var så nedstämd – det var på läkarens förslag.

Det har alltså talats i många år om att ge Malmö konstmuseum större lokaler, och många förslag har fallit. Vad talar för att det skulle gå vägen den här gången?
– Jag vet att många har kämpat före oss, säger Mattias Tönnheim. Man vad är alternativet? Att vi skulle ge upp?

Han talar om droppen som urholkar stenen:
– Vi har en ny styrelse, med ny energi, nya idéer. Och det finns en ny ledning i Malmö; vi känner att den är mer receptiv. Vi tror att politikerna vill göra detta – sedan kan man ha problem med finansieringen.
– Men jag tror att man gör ett stort misstag om man ser det som bara en kostnad.

Malmö konstmuseums vänner är en efterföljare till Malmö musei vänner, som föddes 1925. Den hade då som sin främsta uppgift att hjälpa museet att skaffa pengar till inköp.
Numera är det andra uppgifter det handlar om. Som att få speciella visningar av nya utställningar, ordna träffar mellan medlemmar och konstnärer, göra utfärder – nyligen var man i Köpenhamn och tittade på konst som Malmö museum lånat ut till en utställning.

Dagens fråga

Såg du matchen mellan Sverige och Rumänien?

Loading ... Loading ...