Opinion

Twit­ter ändrade de­batten

Opinion
Opinion Krönika Formen på Twit­ter gör att an­vän­da­rna till­sam­mans rea­gerar och fun­gerar som en mobb.
PREMIUM

San­no­likt kommer frå­gan att ställas vad det egent­li­gen var som hände i den svenska sam­hälls­de­batten och in­ri­kes­po­li­tiken. Hur kun­de för­lamningen bli så om­fat­tan­de och de po­li­tiska om­sväng­ningarna så ab­rupta när de väl in­träffade? Stånd­punkter och åt­gärder som var obe­rör­bara och out­tal­bara blev all­män­gods bara nå­gra må­nader senare.

Man ris­kerar all­tid att skön­måla min­net av svunna tider. En hel del fun­gerade illa även för­ut. Men även när man tar det i be­aktande fram­står de senaste fyra-fem åren som, ehm, spe­ci­ella. Kom­bi­na­tionen av lik­riktning och hätsk­het i det of­fent­liga sam­talet är på­träng­an­de. Frå­gan om vad som hände kommer att be­höva många svar. Men jag har en idé om vad ett av dem kommer att vara.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
  • Skånskan.se - Alla artiklar på
  • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
  • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Opinion

Omvärlden påverkar det lilla landet Sverige

org-86c7db9d-5e8b-43d1-b7a0-25c257bee81f.jpg
Opinion
Opinion

Det amerikanska valet har följts med stort intresse från svensk horisont. All media med självaktning har skickat reportrar till USA. Då och då ser man syrliga kommentarer på till exempel Facebook att tv och tidningar nu ska skicka hundratals journalister till Tyskland för att följa den politiska debatten inför det tyska valet hösten 2021. Det ska tolkas som att svenska medier visar för stort intresse för valet i USA.

Faktum är att USA påverkar Sverige mycket, på många olika sätt. Särskilt när det gäller ett val med en sån person som Donald Trump inblandad vore det tjänstefel att inte skicka en stor bevakning till det stora landet i väster. Det behöver inte utesluta att också valet i Tyskland ska bevakas. Det är inte svårt att hålla med om att svensk media är dåliga på att berätta vad som händer i Tyskland som är vår största handelspartner. Tio procent av vår export går till Tyskland nästan en femtedel av vår import kommer därifrån. Landet ligger nära, är stort och är en viktig samarbetspartner.

Men kritikerna skjuter bredvid målet ett år som detta, när Donald Trump vill bli omvald och när han dessutom obstruerar som han nu gör efter valet. Är det någon gång det är viktigt att följa ett val i USA är det i år. Det är ju alldeles oerhört att en sittande amerikansk president vägrar erkänna sig besegrad och försöker underminera demokratin. USA påverkar hela världen, oavsett vi vill det eller inte.

Opinion

För lite protein

Opinion
Debatt

Replik på Martina Jarminders text ”När raggmunk bara var lunch” 20201119

Nej det är inte till medelålders moderater som skolmaten är till för, utan inte sällan barn i våra utanförskapsområden vars enda lagade mål mat är just skolmaten. Barn som ska växa, barn som behöver protein, barn som ska få den mat de tycker om så de äter och orkar med skoldagen.

Det vegetariska proteinet kommer inte sällan från andra sidan jordklotet, odlat på skövlad regnskogsmark.

Skåne är ett öppet landskap, något vi är rädda om. För att hålla det öppet krävs betande djur, alternativet är att landskapet får röjas med maskiner. Om man inte äter det närproducerade köttet försvinner de betande djuren och då blir det ett igenvuxet landskap alternativt får man använda dieseltuggande maskiner.

När motionen skrevs åt man helt vegetariskt I Malmös skolor två gånger i veckan, i nuläget sex månader senare äter man helt vegetariskt tre dagar och det politiska målet är fem dagar i veckan. Ja du läste rätt! Det är ett POLITISKT mål att våra barn ska äta helt vegetariskt i våra skolor, det beror inte på någon dietist eller dylikt.

Mitt barn klarar sig, för hon får protein och mat hon äter hemma hos mig, men som sagt tusentals barn i Malmö med tuffa hemförhållanden har inte samma möjlighet i Malmö, samma barn som redan har det tuffast för att komma ut i arbetslivet. Dessa barns förutsättningar försvårar styret när de inte serverar mat som barnen äter.

I förra veckan serverades kyckling med brun sås och potatis. Maten räckte inte trots att skolbespisningen beställt 100% mer mat än när det serveras vegetarisk mat. Ska det behöva vara så?

Även jag är i grund och botten för att vi äter mindre kött, men mindre kött betyder inte inget kött alls. Man kan servera färre antal köttbullar och mer grönsaker och inte servera mungobönor, vegetarisk färs och soyabönor alla dagar i veckan.

Som lärare ser jag dagligen hur lite barnen numera äter och det märks också tydligt på deras prestationer på eftermiddagarna. Vi vill väl ändå ge våra barn bästa möjliga förutsättningar för deras kunskapsintag som i längden är grunden för fortsatta studier på högre utbildningsnivåer.

Avslutningsvis vet jag inte i vilken skola Martina gått i, men på min skola serverades det alltid stekt fläsk till raggmunkarna.

John Roslund (M)

Kommunfullmäktigeledamot i Malmö, MaNO 4-9 lärare och motionär om skolmaten i Malmö.

Opinion

Förpliktelser och rättigheter

Opinion
Opinion

Regeringens utredare föreslår skolplikt från fem års ålder, med obligatorisk förskola. Bland annat handlar det om att se till att barn med otillräckliga språkkunskaper ska ges chans att höja kompetensnivån så att de inte börjar grundskolan med dåliga förutsättningar. Det är intressant att man menar att kommunerna ska ägna sig åt uppsökande verksamhet och aktivt leta efter barn som inte har tillräckliga språkkunskaper och skulle behöva gå i förskolan. Det låter som en sak som eventuellt inte kommer att kunna genomföras i praktiken på grund av resursbrist, men det är en fin tanke att, som Mona Sahlin sade, alla ska med.

Att stärka språkkunskaperna är alltid bra. Att redan i femårsålders försöka identifiera de barn som har dåliga språkkunskaper är bra om det finns resurser att sedan hjälpa dem på ett bra sätt och inte bara konstatera att det ligger till så. Förlänger man skolplikten med ett år är det såklart viktigt att det gäller alla och att alla har samma plikter och rättigheter. Förslaget framställs lite som om att det bara handlar om barn till invandrare, men förhoppningsvis kommer alla barn som ligger efter språkligt att ha möjlighet till extra hjälp. Att inte ha bra svenska för att man är nyanländ eller för att föräldrarna inte pratar svenska kan åtgärdas med mer svenskundervisning, men ett barn som halkar efter av andra skäl kanske behöver helt annan hjälp.

För att en tvingande reform som utökad skolplikt ska kunna rättfärdigas gäller det att det finns utbildad personal i den nya obligatoriska förskolan som ser till att undervisningen är givande och meningsfull. Om man tänker sig detta som en integrationsreform får man också fundera på hur man löser att vissa områden har få barn av svensk härkomst. Går många barn i förskolan i ett område där få pratar svenska med personal som pratar med barnen på andra språk så blir det ingen språkutveckling oavsett hur många obligatoriska år man lägger till. Hur man fördelar eleverna för att få den önskade effekten måste man fundera på innan den blir verklighet.

Opinion

Vansinne lägga VM i Belarus

Belarusian riot police detain a demonstrator during an opposition rally to protest the official presidential election results in Minsk, Belarus, Sunday, Nov. 22, 2020. The Belarusian human rights group Viasna says more than 140 people have been arrested and many of them beaten by police during protests calling for the country's authoritarian president to resign. The demonstrations that attracted thousands were the 16th consecutive Sunday of large protests against President Alexander Lukashenko. (AP Photo) XAZ116
Opinion
Opinion

Idrott och politik ska inte höra ihop, sägs det. Men det är politik på hög nivå om var nästa års ishockey-VM ska arrangeras. Planen är att Lettland och Belarus ska husera ishockey-VM tillsammans, men det börjar sent omsider ifrågasättas.

Varje söndag sen valet i Belarus i augusti har det varit stora protester i huvudstaden Minsk och i andra städer. Befolkningen i Belarus är trötta på sin diktator Lukasjenko och kräver att han avgår efter det riggade valet. Men Lukasjenko ger sig tyvärr inte så lätt. Demonstranterna bemöts mer och mer brutalt för varje söndag. Brutaliteten är systematiserad från inrikesdepartementet och demonstranterna färgmarkeras. Olika färger på kläder eller kropp visar polisen hur grovt de ska misshandla och tortera den som grips.

EU har beslutat om sanktioner för vissa nyckelpersoner i Lukasjenkos närhet, men det dröjde till in i november innan sanktioner riktades även mot presidenten själv. Frågan är väl om sanktioner är tillräckligt skarpa vapen mot en diktator som Lukasjenko. Hittills har diktatorn inte visat några tveksamheter utan i stället gripit fler demonstranter. Han förefaller trygg i förvissningen att han har Putins stöd, men frågan är väl hur länge Putins tålamod håller.

I ett sådant här läge borde det vara självklart att inte arrangera ett VM i Belarus, men det internationella hockeyförbundet har än så länge inte tagit ställning. Lettland vill inte samarrangera med Belarus, men ledningen inom världshockeyn är fortfarande fega och vill vänta med beslut. Det är makalöst, men tyvärr inte förvånande. Internationella idrottsförbund är ofta intimt knutna till makten och är därmed korrumperade.

Den belarusiska oppositionen agerar beundransvärt i ett mycket svårt läge. De behöver allt stöd de kan få från omvärlden. Nyckelpersoner, senast nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj, har tvingats fly utomlands och andra drabbas hårt av tortyr och grov misshandel. Folket i Belarus är i händerna på en maktgalen diktator.

Opinion

Utmaning för Skåne

org-641b5197-7fe3-4323-8306-d3a03c9bc4fb.jpg
Opinion
Opinion

Ett unikt dokument är på väg ut på samråd i Skåne. Regionala utvecklingsnämnden beslutade i veckan som gick att ”Regionplan för Skåne 2022-2040” ska ut på samrådsremiss till de skånska kommunerna och ”andra berörda aktörer”. Det tog många år av vånda och diskussioner innan dokumentet kunde arbetas fram. I Stockholm har det funnits en regionplan i många år, långt innan regionen bildades. I Skåne var det däremot känsligt att införa något som kunde uppfattas som ett hot mot det kommunala planmonopolet, trots att Skåne blev en ”riktig” region redan 1999. (Att det var på försök i ganska många år lämnas därhän just nu.)

I en region med 33 kommuner på en ganska liten yta fanns det förstås tidigt behov av att samordna sig och försöka tala med en röst gentemot statsmakterna. Givetvis har kommunerna makt över sina översiktsplaner, men med många gränssnitt i Skåne behövdes samordnande diskussioner. Därför startade något ganska tidigt som var ett forum för detta, som kallades Strukturbild för Skåne.

Först bara för några år sen var beslutet moget, både regionalt och nationellt, att låta Skåne ta fram en regionplan. Ett förslag har arbetats fram, men det går redan att se konfliktytor. Det finns kommuner som gärna vill köra egna race, till exempel Landskrona som envisas med att driva en egen förbindelse över Öresund. Det skulle förvåna om Landskrona slutade med det, fast man inte lyckats få in sitt förslag i regionplanen. Där finns en ny förbindelse Helsingör-Helsingborg och en Öresundsmetro Malmö-Köpenhamn.

Det är också troligt att kommunerna kommer att ha synpunkter på om de är lokala kärnor eller blir ”uppgraderade” till regionalkärna eller tillväxtmotor. Att utmana Lund/Malmö som nationell tillväxtmotor ger sig troligen ingen på.

De planeringsstrategier som är basen i regionplanen bygger på det arbete som gjordes i Strukturbild Skåne. Utveckla flerkärnigheten och stärka samspelet mellan stad och land. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. Stärka mångfalden av attraktiva och hälsofrämjande livsmiljöer med tillgång till rekreation.Växa effektivt med en balanserad och hållbar mark- och vattenanvändning. Planera för en god miljö och en hållbar resursanvändning. Och den sista: Stärka Skånes relationer med omvärlden.

Med tanke på de många gånger instabila politiska konstellationer som styr i skånska kommuner är det inte säkert att remissrundan går så smidigt som skulle krävas för att regionplanen ska bli ett dokument värt namnet. Den enighet som fanns när det gäller den regionala utvecklingsstrategin kan utmanas. Infrastrukturfrågorna är alltså en given trätopunkt, men även diskussionen kring flerkärnighet och det som kan uppfattas som en klassificering av kommunerna kan skapa oenighet. Särskilt om prestige blir inblandat, vilket lätt kan bli fallet när styrena är instabila.

Kristianstad och Hässleholm nämns som en gemensam tillväxtmotor. Under lång tid fanns det en intern konkurrens mellan dessa nordostskånska kommuner, något som delvis har luckrats upp genom strukturbildsarbetet, men finner sig ”storebror” Kristianstad i att gå armkrok med Hässleholm? Att det verkligen vore bra för nordöstra Skåne är inget att tveka på, men här kan prestige komma emellan.

Och hur ser prestigen ut i Ängelholm? Kommunen pekas ut som en potentiell regional kärna, men är inte där än, till skillnad från Landskrona och Trelleborg som är ungefär lika stora kommuner. Det beror helt och hållet på hur ödmjuk den politiska ledningen i Ängelholm är.

Regionplanen är inget juridiskt bindande dokument utan är bara vägledande. Men ska syftet med den uppfyllas gäller det att kommunerna ställer upp bakom. Skåne kan inte vara starkt gentemot statsmakterna om man inte talar med en mun och det har varit si och så med det genom åren. Ska det till exempel bli fler förbindelser över Öresund behöver skåningarna kroka arm. Lokala stridigheter brukar inte imponera på statsmakten.

ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

Casinopro.se

Sverige väljer att förlänga tillfälliga ändringen i spellagen

Casinopro.se I samband med den pågående pandemi som snabbt spred sig över världen, valde svenska Spelinspektionen att skärpa reglerna i den svenska spellagen. Sedan tidigare innebar denna bland annat att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per licens, samtidigt som de ska ålägga spelarna att ställa in insättningsgränser innan de tillåts börja spela.

Varken bonusar eller insättningsgränser har tidigare haft ett maxtak, enligt bonussidan casinopro.se - något som kommit att ändras i och med den tillfälliga ändring som genomförts i spellagen från och med den 2 juli 2020.

Strikta regler i nya ändringen

Den tillfälliga ändringen i spellagen skulle i första hand gälla till och med den sista december 2020. Nu är det dock klart att svenska staten förlänger maxgränsen för casino bonusar.

I första hand har de valt att förlänga den tillfälliga spellagen i ytterligare sex månader - men det finns ingenting som säger att de inte kan komma att förlänga tidsgränsen ytterligare.

De nya reglerna som gäller i den tillfälliga spellagen är mycket strikta och syftar till att ingen spelare ska riskera att landa i ett spelmissbruk. Anledningen till detta är att det i och med pandemin var många svenskar som blev arbetslösa eller såg sin inkomst sjunka drastiskt.

Det fanns då en oro hos regeringen att detta skulle leda till ett ökat spelande - varför de kände att en tillfällig ändring i spellagen var nödvändigt.

De mest omtalade ändringarna i spellagen handlar om just bonusar och insättningsgränser. Som vi redan tagit upp, innebär den "vanliga" svenska spellagen att varje spelbolag endast får dela ut en bonus per spelare och licens. Inget maxtak finns för bonusen - men i och med ändringen i spellagen har ett bonustak på 100 kr införts.

Det innebär att inga bonusar med ett värde över 100 kr får delas ut - något som sätter de svenska spelbolagen i ett utsatt läge gällande konkurrens från utländska aktörer som inte har några sådana restriktioner.

Även insättningsgränserna har alltså fått se en ändring, och idag gäller en obligatorisk insättningsgräns på 5 000 kronor per spelare.

Bonusarnas villkor omformas

Att bonusarna fått ett maxtak om 100 kr har varit både bra och dåligt för oss spelare. Det är givetvis en tråkig nyhet för de spelare som är ute efter så höga bonusar som möjligt - samtidigt har bonusvillkoren hos många casinon blivit mer generösa gentemot spelarna.

Till exempel är det många casinon som valt att ta bort kravet på omsättning från sina bonusar - något som innebär att du alltså får behålla dina vinster direkt.

Omsättningsfria bonusar är väldigt populära, och innan den tillfälliga ändringen i spellagen var dessa mycket sällsynta.

Idag hittar vi bonusar utan omsättningskrav hos vart och vartannat casino - vilket vi naturligtvis tycker är kul!

Vilka casino bonusar är bäst nuförtiden?

Precis som vi varit inne på, är det många casinon som tvingats omforma sina bonusar - och flera av dessa har då valt att göra om bonusarna till sådana som är mer gynnande för spelarna. Vi menar då naturligtvis de omsättningsfria bonusarna - dessa är det bästa man som spelare kan hitta.

De enda bonusar som ligger i samma kategori är insättningsfria bonusar, men dessa kommer ofta med krav på omsättning.

Får vi välja tar vi en bonus utan omsättningskrav, alla dagar i veckan.

Några av de casinon som idag valt att lägga sina välkomstbonusar som bonusar utan krav på omsättning är bland annat Prank Casino, Klirr och Storspelare.

Är de lägre bonusarna här för att stanna?

Många spelare undrar om vi någonsin kommer återgå till "normalläge" gällande casinobonusar - och detta är en klart berättigad fråga. I och med att det ekonomiska rådande läget med stor sannolikhet kommer vara långvarigt, finns det en möjlighet att den svenska staten väljer att revidera spellagen så att de tillfälliga ändringarna istället blir permanenta.

Detta är dock ingenting som kommer ske i brådrasket - i första hand kommer istället ytterligare förlängningar troligen vara aktuella. Detta eftersom en ytterligare begränsning i den svenska spellagen skulle ha stora effekter, både för spelbolagen såväl som för samhällsekonomin.

Det innebär att det är många som skulle påverkas av en ändring i spellagen, varför en varig ändring först bör analyseras noggrant innan den genomförs. Å andra sidan har Ardalan Shekarabi visat sig vara väldigt på hugget under det gångna året - så ingenting är omöjligt.

Vad kan en permanent ändring av spellagen ge för konsekvenser?

Att det finns flera positiva aspekter av den tillfälliga ändringen i spellagen har vi redan varit inne på - till exempel har många casinon valt att ta bort sina omsättningskrav vilket blivit mycket uppskattat av spelarna.

Det finns dock även negativa sidor med en striktare spellag. Först och främst blir det en väldigt snedvriden konkurrens för svenska casinon gentemot utländska aktörer. Detta eftersom de senare inte alls behöver förhålla sig till den svenska spellagen - och därmed kan sätta vilka villkor de vill för sina spelare.

En ytterligare konsekvens av detta är att de svenska spelare som väljer att spela hos ett utländskt casino får ett kraftigt urholkat spelarskydd.

Det beror på att den svenska spellagen alltid har spelarnas bästa som grund, samtidigt som svenska spelare alltid kan få hjälp genom KO om de inte kommer överens med ett svenskt casino. Ett utländskt casino behöver inte förhålla sig till detta över huvud taget, och det är därmed upp till deras goda vilja om de vill komma överens med spelaren eller inte vid en konflikt.

Det ska heller inte stickas under stol med att en stor spelarövergång till utländska casinon kommer ge ett stort tapp i statskassan, då det är åtskilliga miljarder i skattepengar som kommer in från de svensklicensierade casinon som finns idag.

Opinion

Annorlunda boende ger framtidshopp

org-0f9bdbcd-f02e-47c1-ba52-febb09c8e65c.jpg
Opinion
Opinion

Det kommunala bostadsbolaget Helsingborgshem har satsat på projektet Sällbo i det ombyggda gamla Fredriksdalshemmet. Det är ett modernt kollektivboende kan man säga. Alla lägenheter är tvåor och hälften av dem bebos av personer som är 70 år eller äldre. I resten bor unga människor som studenter och unga som nyss fått uppehållstillstånd.

Det är en fantastisk boendeform där man lär av varann. Lägenheterna är utrustade som vilken tvåa som helst, men det finns gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum, bibliotek och träningslokal. Det krävs att man är nyfiken på andra människor och kulturer. I ett Sverige där vi har flest ensamhushåll och många också känner sig ensamma är denna sortens boende en utmärkt idé. Fler kommuner borde definitivt ta efter. Samhället skulle se helt annorlunda ut om fler umgicks över generationsgränserna. Det är ett perfekt sätt för dem med nytt uppehållstillstånd att lära sig mer om Sverige och den svenska kulturen. Det finns äldre personer med lång erfarenhet att fråga om man behöver hjälp. Det är också bra för de äldre att kunna få hjälp med enklare saker av sin unga granne.

När det är dags för äldre att lämna villan och skaffa sig en mer lättskött lägenhet har många en tendens att söka sig till boenden där det bor andra i samma ålder. Det kanske är förståeligt, men ett boende som Sällbo borde ge en helt annan stimulans. Det kräver förstås att man är öppen för nya människor och nya insikter. Så att helt gå efter kötiden fungerar inte när det gäller ett sådant här socialt boende. De boende väljs ut genom personliga intervjuer.

Opinion

Pausen är över

Opinion
Opinion

Flera städer stänger verksamheter som drar mycket folk, som museer, badanläggningar och fritidsgårdar, däribland Malmö. I Lund blir del delvis distansundervisning i gymnasiet. Susanne Serenhov, tillförordnad kulturdirektör i Malmö, säger att det inte känns bra att stänga. Så är det naturligtvis. Det fanns hopp om att Sverige och i synnerhet Skåne var på väg i rätt riktning, vilket gör att den andra vågen om möjligt känns värre än den första. Många hade behövt den tröst och förströelse som kulturen ger. Samtidigt är inget konsthallsbesök värt att dö för, eller värt att sprida smitta till någon annan.

Vi vet nu att det inte räcker att leva som vanligt eller ens delvis som vanligt med det antal sjuka och döda som rapporterats in under de senaste dagarna. Två vaccin befinner sig i snabbspår för ”eventuellt godkännande” innan jul, enligt kommissionens ordförande Ursula von de Leyen. Det är långt ifrån någon garanti, men varje ljuspunkt på horisonten är välkommen.

Under en presskonferens med Ibrahim Baylan och Svensk Handels vd Karin Johansson uppmanades folk att inte trängas i butiker inför jul och den från USA adopterade ”shoppinghelgen” black friday, upplagd kring att få folk att trängas kring fyndvaror.

Det borde vara självklart att inte ge sig ut på stan och trängas med tanke på de växande döds- och sjuktalen, men förmodligen sitter julhetsen i ryggmärgen och tanken på att inte handla julklappar på stan är främmande.

E-handeln lär växa ytterligare och den som utnyttjar den möjligheten får sannolikt öva sig på tålamod kring leveranstider: det är svårt att tänka sig att Postnord och andra leverantörer kan hålla takten.

Balansen mellan att hålla avstånd och att ge handeln en chans att överleva covidåret blir svår. En tanke är att årets julklapp stormköket kompletteras med presentkort till verksamheter som efter en kort period av hopp nu åter hotas av stängning eller konkurs, som Skansen eller en lokal oberoende biograf.

Opinion

Svensk kriminalhistoria

Opinion
Opinion

2018 började polisen undersöka möjligheten att införa metoden med DNA-baserad släktforskning nationellt. Nu är pilotstudien färdig.

Det finns givetvis ett antal problem att hantera innan metoden kan användas i stor skala. Bland annat tar polisen upp frågan om var personuppgiftsansvaret ligger när man lägger upp DNA för jämförelse på sajter som ägs av privata aktörer, vilken är en av flera etik- och integritetsfrågor som måste lösas innan metoden kan användas nationellt. Det går dock inte att bortse från att detta är enormt spännande och en möjlig upprättelse för brottsoffer som länge trott att det inte skulle finnas någon möjlighet till rättvisa för dem. Som det står i rapporten är försöket med släktforsknings-dna svensk kriminalhistoria.

De mest profilstarka fallen som lösts med hjälp av den här metoden är från svenskt perspektiv dubbelmordet i Linköping 2004, där gärningsmannen hållit så låg profil att han sannolikt aldrig hade hittats om det inte var för DNA-matchingen och det uppmärksammade fallet med den amerikanska seriemördaren ”The Golden State killer”, vars ledande släktforskare fungerande som rådgivande för sin svenska motsvarighet i Linköpingsfallet. Det är Linköpingsfallet som polisen tittar på i pilotstudien.

I studien pekar polisen på att myndighetssamverkan var en viktig del av projektet. Brist på fungerande samverkan dyker gång på gång upp som ett problem för både svensk och europeiskt brottsbekämpning, så det är välkommet att polisen har med samverkansperspektivet från början.

I nuläget är det mord och grova sexualbrott som då alla andra metoder misslyckats kan försöka lösas med hjälp av släktforsknings-DNA. Det är brottstyper som skaver särskilt på medborgarnas rättskänsla och de relativa integritetskompromisser som får göras kan vara värt det i de fallen. Säkert känns det så för Anna-Lena och Mohamads familjer, som äntligen fått ett avslut.

Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL