Kommunen fick nej av länsstyrelsen, men har inte gett upp planerna på att flytta hembygdsstugan från Källhagaområdet till museets trädgård. Arkivbild

Omtvistad stugflytt kan bli av trots allt

HÖRBY Sista kapitlet i följetongen om hembygdsstugans flytt till museets trädgård tycks inte vara skrivet.
Länsstyrelsen har underkänt kommunens planer, eftersom en flytt skulle strida mot detaljplanen. Men kommunen ger sig inte – och vill ändra hela detaljplanen för att möjliggöra flytten.

Turerna har varit många kring den tänkta flytten av hembygdsstugan från sin nuvarande plats mellan Källhaga och Lågehallarna till museets trädgård.

Det har argumenterats både för och mot flytten, och det har varit en del kontroverser kring förberedelsearbetet eftersom kommunen lät före detta stadsarkitekten Dick Bengtsson ta fram ritningarna och anlitade honom som konsult trots att han nyligen hade köpts ut från sin tjänst på kommunen.
När länsstyrelsen stoppade flyttplanerna i fjol trodde nog de flesta att frågan var slutligt avgjord och grannarna som var emot flytten vågade andas ut.

Men nu håller ärendet på att ta en ny vändning.
Kommunen har tagit tag i saken på nytt. Det finns redan ett färdigt förslag, godkänt av kommunstyrelsens arbetsutskott, om att ändra detaljplanen så att stugan kan flyttas till museets trädgård trots allt.
Det var meningen att kommunstyrelsen skulle ha behandlat frågan på sitt senaste sammanträde, men ärendet utgick och tas upp igen längre fram.
Kommunalrådet Susanne Meijer (S) tycker att det är en bra idé att flytta stugan till museitomten.
– Det är en jättefin hembygdsstuga vi har i Hörby, men den har en undangömd placering idag. Stugan lämpar sig väl vid biblioteket och gamla tingshuset (där museet håller till, reds anm.), och skulle kunna användas på ett helt annat sätt om den flyttas dit och får en mer central placering. Skolorna skulle kunna använda den, och man skulle kunna ha den för konferenser och andra trevliga saker. Byföreningen skulle också kunna ha möten där.

– Vi måste agera, vi kan inte sitta stilla på soffan och vänta om vi vill utveckla verksamheten, säger Susanne Meijer.
Den nuvarande detaljplanen för museiområdet har åtskilliga år på nacken.
– Den är väldigt gammal, och behöver ses över. Även om vi inte skulle få igenom flytten behöver vi ha en aktuell detaljplan för området, fortsätter Susanne Meijer.

Länsstyrelsen motiverar sitt avslagsbeslut med att fastigheten där hembygdsstugan är tänkt att placeras – Herrevad 1 – endast får bebyggas för bostadsändamål enligt gällande detaljplan.
Att ändra detaljplanen bedömer kommunen tar minst 6-7 månader. Men om den överklagas – vilket kommunen räknar med eftersom grannarna överklagade byggnadsnämndens beslut att flytta hembygdsstugan – kan det ta betydligt längre tid än så.
Kostnaderna för att ändra detaljplanen beräknas landa på cirka 50 000 kronor.

Dagens fråga

Såg du första avsnittet av På spåret?

Loading ... Loading ...