Under två dagar har det genomförts reduktionsfiske i stora dammen för att få bort vitfisken.

Så ska ultraljud rena Pildammarnas vatten

Malmö Arbetet går vidare med göra vattnet i Pildammarna mindre näringsrikt, och därmed klarare när algbestånden minskar.

Under två dagar den här veckan har det genomförts reduktionsfiske i den stora dammen, och i den lilla ska ultraljud under våren användas för ta död på alger.
– Fisket blev lyckat i och med att vi har fått upp över 100 stora sutare, och även om det bara blev fem rudor och någon enstaka karp, säger Ola Enqvist, naturvårdare på gatukontoret, efter veckans notfiske där ekolod använts för att lokalisera vitfiskbestånden.
De här fiskarterna rotar i bottnarna och frigör därmed näringsämnen som sedan gynnar algtillväxten. Dessutom äter de djurplankton som annars hade hållit tillbaka växtplankton.
– Även om vi inte fått tag i karparna, som vi vet finns där i tiotal, kommer den stora fångsten av sutare att innebära förbättringar, säger Ola Enqvist.

Ett problem är att allt skräp som finns i dammen kan förstöra fiskeredskapen.
I den lilla dammen, där det är svårt fiska, planeras i stället användning av ultraljud, samma metod som med framgång utnyttjats i dammen i Beijers park.
– Där blev det markant skillnad på bara några dagar, förklarar Ola Enqvist.
Ultraljudet, från en ”låda” placerad i vattnet, spränger algernas flytblåsor så att de dör och sjunker till botten innan fotosyntesen, och därmed tillväxten, kommit igång.
– Upphandling pågår och vi hoppas kunna komma i gång i april, säger Ola Enqvist.
Vad gäller stora dammen pågår också diskussioner om inplantering av näckrosor och andra växter som kan binda näring.
2014 planterades 150 gösar ut i dammen och tanken var att rovfiskarna skulle hålla nere bestånden av vitfisk.

Men samma sommar orsakade den kraftiga värmen omfattande fiskdöd i dammen.
Det innebar att först ål och sedan gädda och gös dog i mycket stor omfattning.
– Vi har den här veckan inte sett några gösar men förmodligen finns en del kvar – å andra sidan rår de bara på mindre fiskar, inte så stora som vi nu fått upp, säger Ola Enqvist.

Dagens fråga

Klarar Malmö FF att slå Wolfsburg på hemmaplan?

Loading ... Loading ...