Grundskola byggs intill Macklean

Skurup
Kommunstyrelsemötet i går förde Skurup ett steg närmare kommunens största investering någonsin.
En grundskola ska byggas alldeles intill Mackleanskolan.
– Det här är en milstolpe för Skurups kommun. Det är ett gammalt löfte till personal och elever som infrias efter 10-15 år, säger skolpolitiker Magnus Alm (S).

Under mötet framgick att den styrande majoriteten och de stora oppositionspartierna, moderaterna och sverigedemokraterna, var överens i frågan.
Den tidigare frågeställningen om placering, var en ny grundskola ska placeras, har landat i att skolan ska byggas på Magistern 2, samma fastighet som Mackleanskolan ligger på i dag.
Fastigheten är tillräckligt stor för att en grundskola ska kunna byggas intill nuvarande skola.
– Sen kommer vi att flytta över eleverna när skolan är färdig. Vår ambition är att riva Mackleanskolan och bygga en till skola eller bostäder på platsen, säger skolpolitiker Magnus Alm (S).
Den första grundskolan som planeras får en kostnadsram om 250 miljoner kronor. Den är väl tilltagen för att skolan ska kunna byggas på det sätt politiker och förvaltning finner smart ur ett långsiktigt perspektiv.

– Vi ska verka för att det blir billigare än 250 miljoner, förtydligar Johan Bolinder (M) men håller med Pierre Esbjörnsson (S) i att det är bättre att betala en högre prislapp för skolbygget om det innebär moderna lösningar som ger lägre driftskostnader.
– Om ett alternativ kostar 190 miljoner med dyr drift är det bättre att välja ett alternativ på 230 miljoner och driftskostnader som är 10 miljoner lägre per år, säger Esbjörnsson (S).

En modern skola med lokaler som är anpassade för nuvarande undervisning ska byggas.
– När Mackleanskolan byggdes fanns ju inte it-lösningar, konstaterar Lars Nyström (SD) och poängterar att nybyggnationen är ett måste och akut.
Johan Bolinder (M) tillägger att det stärker attraktionskraften för kommunen i samband med rekrytering av lärare och personal i och med den anpassade och moderna lärmiljön.
Ärendet ska vidare till kommunfullmäktige som ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra upphandlingen.
Niklas Sjöberg (M) reserverade sig med hänvisning till att beslutsunderlaget i ks-handlingarna var för tunt.

Dagens fråga

Ska du på utlandssemester i vinter?

Loading ... Loading ...