En jordnära stjärnförfattare

Internationell författarscen Den amerikanske författaren Richard Ford gillar att besöka andra länder och han verkar tycka om Skandinavien. Förra året var han på Louisiana Literature, i danska Humlebæk, och på onsdagskvällen kom han till Internationell författarscen på Malmö stadsbibliotek. Precis som vid framträdandet i Danmark blir det fullsatt.

Richard Ford i samtal med Synne Rifbjerg.
Malmö stadsbibliotek.
Onsdag den 24 februari.

Det är samma intervjuare som på Louisiana, Synne Rifbjerg, som samtalar med Richard Ford. Jag befarar först att det ska bli en ren repris av ett samtal jag redan har hört, men det hela utvecklar sig till en helt ny och mycket underhållande och dynamisk dialog.

Väl att märka är det första gången Richard Ford besöker Malmö och han är klart imponerad av Stadsbibliotekets format och arkitektur. Tonen som slås an är lättsam men likväl finns det ett allvar som till och från kommer fram under kvällen. Det ska understrykas att få författare med Fords internationella renommé är så avslappnat jordnära i sin syn på skrivandet. Inledningsvis frågar Rifbjerg om Fords syn på ordet karaktär. Eftersom det dels kan betyda både personlighet och litterär gestalt blir Fords svar uppdelat i dels ett resonemang om vad som formar en människa, dels en redogörelse för hur han ser på sina egna romanfigurer.

Vi får flera intressanta inblickar i hur Fords arbetsprocess går till. Alltifrån anteckningarna som han samlar till hur han hittar på den första meningen. Till skillnad från många romanförfattare så är Richard Ford noga med att framhålla att han konstruerar sina gestalter. De lever alltså inte något mystiskt eget liv, enligt Ford. De blir vad han gör dem till och det är han, författaren, som bestämmer vad de ska göra och tänka.

Efter ett två romaner var Richard Ford missnöjd med att, trots positiv kritik, inte ha fått fler läsare. Det var då han blev sportjournalist. Det var ett skrivande liv som han älskade men det hela tog slut när tidningen han skrev för gick i konkurs. Så återvände han till romanförfattandet. Det resulterade i den första boken om Frank – ”Sportjournalisten”. Den blev Fords publika genombrott. Sedan har det följt fler böcker om Frank, senast ”Kan jag vara Frank med dig?”.

Svaret på frågan om varför han återvände till romanskrivandet visar sig vara mycket enkelt. Eftersom han just blivit av med sitt jobb så hade han inget bättre för sig än att bli författare igen. På ett liknande vis avdramatiserar Richard Ford en rad andra frågor som han får. För honom är skrivandet inget romantiskt mysterium, men däremot ett sätt att förmedla kunskap och delge läsarna allt han vet om livet. Vi kan bara tacka och ta emot!

Richard Ford i samtal med Synne Rifbjerg.
Malmö stadsbibliotek.
Onsdag den 24 februari.