I denna byggnad i den rumänska byn Maxenu är det tänkt att läxhjälpscentret ska starta. Kommunen står för hyran. foto: crossroads
Att regeringen nu släpper migrantfrågan när rapporten är lagd, var ett starkt skäl till brevet, säger Per Eriksson.
Joakim Månsson Bengtsson (Fi) kämpar för de svagaste i samhället. ARKIVBILD

Vill starta läxhjälp i romernas hemby

lund Crossroads Lund planerar för en insats i den rumänska by som många av de fattiga EU-migranterna i Lund kommer i från.
Samtidigt har organisationen skickat brev till regering som en markering att romerna måste få hjälp även här.

– Vi vill markera ett annat perspektiv än det regeringens specielle samordnare Martin Valfridsson hade i sin rapport nyligen. Han har missat målet och inte lyft fram de goda exemplen i Sverige, säger Per Eriksson, ordförande i Crossroads Lund.
Organisationen, som hjälper utsatta EU-medborgare, konstaterar att Valfridsson fastnat i en defensiv hållning och bara lyft fram de juridiska komplikationerna med EU-migranterna.
Per Eriksson poängterar att problemen med diskrimineringen i Rumänien synliggjorts just genom romerna som dykt upp på våra gator.
– Om de inte varit här hade vi inte haft någon diskussion om dem.
Den fria rörligheten synliggjorde problemet, konstaterar Crossroads i brevet till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Och, påpekar de, den ska vi värna om, istället för att förhindra fattiga människors möjlighet att röra sig fritt i Europa.
Brevet skrevs för att man befarar att arbetet med de utsatta EU-medborgarna avstannar när nu rapporten lämnats. Man drar en parallell till
regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur. Den diskussionen dog när han avslutade sitt uppdrag.
Crossroads Lund föreslår nu en nationell handlingsplan där man fortsätter att erbjuda EU-migranter härbärgen och camping här, samtidigt som de får hjälp i hemlandet.
– Det handlar om värdighet här och förändring där, sammanfattar Per Eriksson.
Crossroads har också tagit saken i egna händer, och planerar nu för ett läxhjälpsprojekt i den rumänska byn Maxenu.
Joakim Månsson Bengtsson, Crossroadsaktivist, berättar att hälften av dem som sitter på Lunds gator kommer från denna by.
Han har själv besökt byn tre gånger sedan i maj i fjol.
– Det är verkligen en obekväm sanning man möter där, barn som inte går i skola, och går i smutsiga kläder. En enorm arbetslöshet, och en fattigdom som är lika tydlig som diskrimineringen mot romer.
Planerna är en fritidsgård med läxhjälp. Lokal finns anvisad och ett garantidokument har undertecknats med borgmästaren. Dokumentet fokuserar på en verksamhet där skolbarn upp till årskurs 4 får läxhjälp när Crossroads har material och finansiering.
Joakim Månsson Bengtsson berättar att den lokala kommunen i så fall anställer en pensionerad lärare medan Crossroads avlönar en resursperson.
– Det blir Florin som vi fått kontakt med här och som känner förutsättningarna väl där. Han är väldigt engagerad i lokalsamhället och har också en gymnasieutbildning, vilket är ovanligt bland romerna i byn.
Förhoppningen är att centret startar till hösten, säger Per Eriksson. Men först måste finansieringen vara på plats.
– Och det rör sig inte om några gigantiska pengar. Deras löner är betydligt lägre. Klarar vi en finansiering med 5 000 kronor i månaden drar vi igång.
– Vi måste också ha in en etablerad organisation i projektet. Och där samtalar vi med Erikshjälpen.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Är du rädd för att flyga?

Loading ... Loading ...