Bussbolaget Veolia var först med att flytta ut sina bussar till den nya uppställningsplatsen vid Spillepengen. Nu huserar Nobina här. Nu kan bolaget tvingas betala vite för oljespill. Arkivbild

Nobina kan få betala för spilld olja

skåne Bussföretaget Nobina kan tvingas betala 35 000 kronor i vite för att man spillt olja på uppställningsområdet vid Spillepengsrondellen.

Det begär Malmös miljöförvaltning sedan man vid en oanmäld inspektion kunde konstatera att bussföretaget överträtt ett av fem vitesförelägganden från årets början – att se till att vid spill av olja, glykol ”eller annan kemikalie” genast vidta åtgärder för att ta hand om spillet.
När miljöinspektören kom tillbaka den 8 februari fann hon sju fläckar med misstänkt oljespill. Därför begär förvaltningen nu att mark- och miljödomstolen i Växjö skall döma ut vitet á 5 000 kronor per oljefläck.
Miljöförvaltningen har besökt uppställningsplatsen flera gånger och noterat spill och läckage från parkerade bussar.
”Under besöket den 11 januari 2016 kunde förvaltningen konstatera att spill av misstänkt olja skett vid 23 av bolagets bussparkeringsplatser där påfyllnad av glykol sker. Precis som vid besöket den 11 november 2015 hade inte absorptionsmedel lagts ut, och inga tättingar satts på dagvattenbrunnarna i närheten. Förvaltningen observerade att misstänkt olja runnit ner i minst två stycken dagvattenbrunnar”, skriver miljöinspektören i underlaget till Mark- och miljödomstolen.

Bolaget hade vid besöket den 11:e heller inte gjort nånting för ta hand om eventuellt spill vid tankning av glykol, konstaterar miljöinspektören. Några dagar efter besöket förelades bolaget därför att göra fem åtgärder eller utredningar om hur läckage av kemikalier och olja kan hindras och tas om hand.
Den sista punkten säger att bolaget senast om ett halvår ska redovisa hur man mer permanent kan ta hand om eventuellt spill.

Dagens fråga

Brukar du vinterbada?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev