Nybygge knutet till Bollhuset lösningen

Lund Kultur- och fritidsnämnden vill ha en ny byggnad knuten till Bollhuset för att skapa lokaler till kampsporter och gymnastik.

Nämnden hade vid sitt senaste sammanträde två alternativ att ta ställning till, båda gällande Bollhuset.
Det andra förslaget skulle innebära en tillbyggnad med 3 000 kvadratmeter till en kostnad av 100-130 miljoner kronor.
Men nu blev beslutet alltså att satsa på en ny byggnad i tredimensionellt ägande på den nuvarande parkeringsplatsen, kopplad till Bollhuset.
Det innebär att nya bostäder i sju våningar och ett underjordiskt garage i två plan kan bidra till finansieringen av det nya idrottscentret.
Nettoinvesteringen för kommunen beräknas till 25-40 miljoner kronor. Bollhusets ytor kan därmed fördubblas, med ytterligare 5 000 kvadratmeter i två plan.

Nämndens beslut innebär en begäran till kommunstyrelsen om att ge servicenämnden i uppdrag att gå vidare med detta alternativ och att skjuta till pengar för utredningen.
Nämnden gav samtidigt sin förvaltning i uppdrag att bedöma konsekvenserna för gymnasieskolans idrottsundervisning i Bollhuset, för övriga användare av lokalerna och för användarna av Centrala idrottsplatsen.

Lokalärendet initierades 2014 genom en skrivelse från brottningsklubben IK Dana, Lugi Judo, Lunds Boxningssällskap och Lunds Karateklubb som gemensamt pekade på behovet av utökade lokalytor.
Tillsammans har de cirka 900 medlemmar men uppger att de skulle kunna växa med 500 under en treårsperiod om de hade bättre lokaler.
Även gymnastikföreningarna har framfört motsvarande behov. I kommunen finns totalt 17 gymnastikföreningar, varav de båda största, Lugi Gymnastik och Dalby Gymnastik, tillsammans har cirka 1 600 medlemmar.
Sex föreningar, liksom paraplyorganisationen PIL, har deltagit i dialogen om förslagen och samtliga förordade det som nämnden nu anslöt sig till.
Det nya huset kommer också att innebära att lokaler frigörs i Högevallshallen, brottarlokalen på Källbybadet, Fågelhallen och skolornas idrottssalar.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss