Inget förbud mot ”insamling”

SJÖBO Tillstånd för gatupratare och förbud för att dricka alkohol utanför Ica. Det är ett par av förslagen på nya regler i Sjöbo kommun. Däremot är det svårt att förbjuda ”insamling” av pengar.

Vid senaste mötet i kommunstyrelsen diskuterade politikerna förslag om en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna.
Sen senaste revideringen har ett antal nya punkter dykt upp. Bland annat vill man att det ska krävas tillstånd för placering av gatupratare och annonser på offentlig plats och att affischering på träd ska förbjudas.

Vidare ska fler ställen räknas in där det kommer att bli oalgligt att dricka alkohol. På förslag finns livsmedelsbutikerna i Sjöbo, kring elstationen söder om kommunhuset, det nya grillhuset vid Möllers mosse och Nya Torg i Sjöbo.
– Polisen har hört av sig. De vill ha det på dessa platser för att kunna ingripa, säger Stefan Lundgren.
Tidigare hade Sjöbo på förslag att göra det förbjudet i hela Sjöbo tätort, men det fick man inte för länsstyrelsen som tar det slutgiltiga beslutet.

SD ville dessutom se ett förslag om att förbjuda ”insamling av pengar” framför vissa ställen. Det röstades emellertid ner.
– Det är olustigt att de inte säger rakt ut vad de vill. För det är ju tiggeriet de menar, säger Stefan Lundgren.
Och att förbjuda det hade blivit svårt av många olika anledningar.
– En kommun i Sverige har försökt det, men det var de tvungna att ändra. Och var ska man dra gränsen? Vem som helst kan ju fråga efter pengar.

Han tycker inte att det här är en fråga för Sjöbo.
– Det är en fråga på EU-nivå eller landsnivå. Det är både synd och bedrövligt att man åker hela 100 mil för att samla in pengar. Sen är det ju också så att den som passerar en tiggare väljer ju själv om man vill ge pengar eller inte.

Dagens fråga

Hann du njuta av onsdagssolen?

Loading ... Loading ...