Råttor vid skolor kräver dyra fällor

Skurup Problem med råttor på skolor har tvingat kommunens att köpa in specialfällor för ungefär 190 000 kronor.
Metoden beskrivs som en framtidslösning, men på Mackleanskolan var råttorna tillbaka så sent som i januari.

Kommunens fastighetsförvaltare, ISS Facility Services AB, fick under hösten flera felanmälningar från skolor om problem med råttor. Den 14 oktober larmade Mackleanskolan om ”stora problem” vid hemkunskapssalen. ”De är i förrådet”, uppgav man.
Även utomhus, vid expeditionen, hade personal sett dem och här konstaterades även hål i marken.
ISS hade redan i slutet avaugusti fått en anmälan om misstänkt råttförekomst vid Hallenborgsskolan i Rydsgård, men det var den från Mackleanskolan i oktober som utlöste omedelbara åtgärder.
– Det var då det blev panik, säger Jessica Berglund, tillförordnad platschef på ISS.
Inledningsvis placerades råttfällor av traditionell karaktär ut men åtgärden gav ingen effekt och nästa steg blev att teckna ett tilläggsavtal med Anticimex som i mellandagarna fick placera ut nya, särskilda typer av fällor på de ställen där behoven var störst. En typ av fällor sattes i brunnar och en annan typ ovan mark.
De fällor som placerats i brunnar har fingrar som krossar råttan. Fällorna i brunnarna leder råttan in i en större fälla.
Att som på andra ställen i kommunen bekämpa råttorna genom att sprida gift i avloppsnätet är inte möjligt vid skolor, bland annat på grund av den livsmedelshantering som finns här.
Kostnaden för de särskilda fällorna ligger på cirka 190 000 kronor per år och kostnaden bedöms av kommunen själv som hög, men nödvändig.
– Det är en möjlig sista åtgärd när annat inte fungerar, säger kommunjurist Bengt Hagberg.

Specialfällorna har varit effektiva på flera ställen runtom i landet där de använts tidigare – i Skåne bland annat i Malmö, Trelleborg och över i stort sett hela Österlen.
– Vi ser jättebra resultat. Detta är framtiden, säger Ola Severin, arbetsledare för skadedjurstekniker på Anticimex Malmökontor.

Råttorna var tillbaka på Mackleanskolan den 12 januari, några veckor efter att fällorna placerats ut. Hur ser du på det?
– Det kan ta en månad eller liknande innan man ser den riktiga effekten. Så det är inte onormalt. Det enda jag kan säga är att det kommer att fungera. Med säkerhet, säger Ola Severin.
Vid sidan av de nya fällorna har kommunen även uppmanat berörda rektorer och förskolechef att se över hur ofta matavfall hämtas och om det är möjligt att hämta tätare än normalt. Uppmaningar har även gått ut att kontrollera bottenventilen i mavfallskärlen – en möjlig ingång för skadedjur – så den är säkert tillsluten.
På Mackleanskolan, som haft flest problem, är rektor Peter Sandén positiv till att se över rutinerna kring matavfall.
– Om det är det det handlar om så tvekar vi inte en sekund, säger han.
Han bekräftar att råttorna under hösten varit uppe i hemskunskapens förråd.
– De skadar ju inget utan det handlar framförallt om att de skräpar ner. I det fall där de varit uppe i förrådet har vi tittat över vad de har varit på och slängt det, säger han.

Bredvid Mackleanskolan och Hallenborgskolan fick ISS under hösten även in anmälningar från Fasanens förskola. Från Mackleanskolan rapporterades i slutet av oktober om råttor nära ingången till Skurups Sparbank Arena.
Efter anmälan den 12 januari har inga nya anmälningar inkommit – vare sig från Mackleanskolan eller de andra skolorna.
Ansvariga på kommunen tror att fällorna kan ha haft önskad effekt och nämner även januarikylan som en möjlig bidragande orsak.
De särskilda fällorna kommer att användas under hela 2016.

Dagens fråga

Brukar du låna böcker på bibliotek?

Loading ... Loading ...