Ger 16 milj till strokeforskning

LUND Cirka 16 miljoner doneras nu till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod.
Bakom donationen står Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

Donationen ska bidra till forskarnas arbete att försöka hitta nya metoder för att förhindra stoke och utveckla nya strokebehandlingar.
Varje år drabbas cirka 30 000 personer i Sverige och 15 miljoner i världen av stroke.
Ungefär en tredjedel av dem avlider och en tredjedel drabbas av funktionsnedsättningar som kräver livslång vård.
Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska handikapp hos vuxna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Medelåldern för de som drabbas av stroke ligger på 75 år, men cirka 20 procent är under 65 år. Och med en högre framtida medellivslängd kommer antalet strokepatienter att öka.
Färs & Frosta är en av Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser med uppdraget att se till att vinsten från bankrörelsen kommer samhället tillgodo.
Och nu doneras cirka 16 miljoner till strokeforskningen vid medicinska fakulteten.
– Stroke har utvecklats till en av vård tids folksjukdomar.
– Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas är det naturligt för oss att stödja denna forskning, säger Lennart Haglund, styrelseordförande för stiftelsen Färs & Frosta i ett pressmeddelande.

Den största delen av pengarna kommer att användas till forskningsanslag som ska gå till den främsta strokeforskningen vid Lunds universitet.
Men pengarna kommer även att användas till priser som årligen ska delas ut till den bästa avhandlingen och de fem bästa masterprojekten inom området stroke.
Prisutdelningen ska ske vid ett seminarium i oktober.

Idag finns cirka 70 forskare vid Lunds universitet som forskar om stroke.
– Genom donationen kan vi utveckla forskningen inom detta viktiga forskningsfält för att förstå de bakomliggande mekanismerna vid stroke.
– Och vi kan samtidigt utveckla behandlingar och strategier för rehabilitering, kommenterar Lars B Dahlin, prodekan vid medicinska fakulteten.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du bokat någon sommarresa?

Loading ... Loading ...