Stämmer Lunds kommun för diskriminering

lund Mannen är utlandsfödd, men har gått svensk gymnasium och studerat på svenskt universitet. Så han tyckte att det kändes kränkande att behöva läsa upp en enkel text på svenska vid en anställningsintervju. Nu stämmer han Lunds kommun för diskriminering.

Det var i september i höstas som den 37-årige mannen, bosatt i Lund, var på anställningsintervju hos serviceförvaltningen i Lunds kommun. Det gällde ett arbete som städare, ett arbete han har tidigare erfarenhet av.
Han har en utbildning i samhällsplanering från Lunds universitet. Men det visade sig svårt att få arbete inom det området och då beslöt han att söka sin försörjning som lokalvårdare igen.
Han kallades till anställningsintervju, Där fick han ett papper med, som det beskrivs i stämningsansökan, enklare instruktioner kring städning – dessa ombads han läsa högt, som en kontroll på att han kunde läsa och tala.
Det skedde efter att mannen, som är svensk medborgare, hade berättat om sig själv och om sin bakgrund – på svenska. Han upplevde det därför som kränkande, men fann ändå för gott att följa uppmaningen.
Hans vanliga identitetskort från Skatteförvaltningen godtogs inte, utan han ombads visa sitt pass. Det hade han inte på sig.
Mannen har vänt sig Malmö mot Diskriminering, som hjälpt honom att stämma Lunds kommun. Han yrkar på att kommunen ska dömas att betala honom 20 000 kronor för att ha diskriminerat honom.
Han hävdar att han diskriminerats genom att bara passet godtogs, när förvaltningens rutiner säger att alla former av id-handlingar godtas. Och han tror ínte att en person som uppfattats som etnisk svensk hade behövt läsa högt från ett papper.
Malmö mot Diskriminering är en ideell organisation som har ett femtiotal medlemsföreningar bakom sig, exempelvis Malmö FF, Rädda Barnen och Hyresgästföreningen.
Anställda är bland annat två jurister. Karin Henrikz är en av dem:
– Vi driver mellan fem och tio fall i domstol per år, berättar hon och tillägger att de allra flesta fallen avgörs genom förlikning, det vill säga att parterna gör upp utan att rätten behöver fälla någon dom i målet.
– De flesta anmälningar vi får in gäller arbetslivet, säger Karin Henrikz. Det är en så viktig del av människors liv.
Mannen fick för övrigt inte jobbet han intervjuades för.

×