Ann-Sofi Jakobsson, sektionschef på arbetsförmedlingen, betonar att samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunerna i sydost är avgörande för satsningen att få fler ungdomar i jobb. Foto: Jari Markkanen
Ann-Sofi Jakobsson, sektionschef på Ystads arbetsförmedling
Ann-Sofi Jakobsson, sektionschef på Ystads arbetsförmedling

Nya satsningar ger fler ungdomar jobb

Ystad Arbetsförmedlingens nya satsningar ger fler ungdomar jobb i Ystads kommun, bland annat genom utbildningskontrakt och traineejobb och samverkan med kommunerna i sydost.

Satsningen på ungdomar

90-dagarsgarantin är en målsättning om att ingen ungdom ska vara arbetslös mer än 90 dagar. Ungdomars tid som arbetslösa kortas successivt och garantin ska uppnås 2018. Utvecklad samverkan med kommuner, traineejobb och utbildningskontrakt är ett första steg i införandet av garantin.

Satsningen Delegationen för unga till arbete (Dua) fick förra året regeringens uppdrag att inga ungdomar ska vara arbetslösa längre än 90 dagar. I år fördelar Dua 90 miljoner kronor för den här satsningen. Även privata arbetsgivare kan söka dessa pengar, exempelvis för traineejobb.
– Strukturerna är nu klara med satsningen, vi känner att vi nu har allt på plats, vi har arbetat fram samverkan med kommunerna och vi ska nå målet fullt ut 2018, förklarar Ann-Sofi Jakobsson, sektionschef på arbetsförmedlingen.

Målet är att inga ungdomar ska vara arbetslösa mer än 90 dagar.
– Vi har redan några ungdomar på utbildningskontrakt och fler är på gång och vi har nu planeringen och förberedelserna klara för traineejobb, så i år rullar det i gång på allvar, säger hon.
Dua inleddes i höstas med bland annat förberedelser och en kartläggning. Åtta ungdomar från Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla intervjuade unga människors erfarenheter av gymnasiet, arbetsförmedlingen och arbetslivet.

En majoritet av de tillfrågade anser att skolan inte har förberett dem inför arbetslivet och de anser att det behövs mer praktik, enligt kartläggningen.
– Vi fick bekräftat det vi till viss del kände till sedan tidigare, det stora glappet mellan skolan och yrkeslivet, men genom analysen har vi kommit närmare till att hitta former att minska glappet, säger Ann-Sofi Jakobsson.
Hon betonar att samverkan mellan arbetsförmedlingen och kommunerna Ystad, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla är avgörande för att få fler ungdomar till jobb. Även komvux och folkhögskolor ingår i samarbetet.
Syftet med överenskommelsen är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Det gemensamma målet är minska antalet arbetslösa ungdomar i åldern 16-24 år, som varken arbetar, studerar eller har annan känd aktivitet ska minska med 5 procent nästa år och med 10 procent år 2019. Övriga ska vara i någon form av insats som kan leda till arbete.
– Arbetsförmedlingen och de fyra kommunerna samarbetar åt samma håll, det råder samsyn mellan oss, för vi vill att det ska bli bra utifrån ungdomarnas behov, förklarar Ann-Sofi Jakobsson
– Vi får göra lokala, individuella överenskommelser, eftersom varje kommun har olika förutsättningar, och det ökar möjligheten att fatta bra beslut, säger hon.

Arbetslösheten har minskat något bland ungdomarna i åldern 16-24 år.
– Antalet lediga jobb har ökat, men många arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivaren efterfrågar, säger Ann-Sofi Jakobsson.
– Sammanlagt minskar arbetslösheten bland ungdomar, men det är framför allt unga utan gymnasieutbildning som har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden, och denna grupp har ökat markant.

Det råder brist på kompetens för bland annat inom hotell, restaurang, sjukvården och utbildningssektorn och tekniska arbeten.
En viktig uppgift för satsningen är att synkronisera arbetsgivarens behov med utbildningarna så att arbetskraften lotsas till bristyrkena.
– Det är en stor utmaning för arbetsförmedlingen att få fram rätt kompetens och få ungdomar att välja yrkesinriktning, säger hon. Vägledning är ett viktigt del i arbetet framåt.

Fotnot: Mer om Delegationen för unga finns på www.dua.se

Satsningen på ungdomar

90-dagarsgarantin är en målsättning om att ingen ungdom ska vara arbetslös mer än 90 dagar. Ungdomars tid som arbetslösa kortas successivt och garantin ska uppnås 2018. Utvecklad samverkan med kommuner, traineejobb och utbildningskontrakt är ett första steg i införandet av garantin.

Dagens fråga

Det ser ut som att det blir en regnig midsommar. Bryr du dig?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev