Våldsamma brukare och tuffa arbetsförhållanden var några av de brister som uppmärksammades på Kärråkra demenscentrum i Eslöv i våras. Ivo gjorde en inspektion av verksamheten senare under året. Arkivbild

Förstoppningsdöd och demenskaos i Mellanskåne

MELLANSKÅNE I Mellanskåne ligger många vårdhem och behandlingshem, och flera av de kritiska beslut som Ivo kommit med under 2015 rör sådana verksamheter.

q Ett av de mer anmärkningsvärda exemplen gäller en 70-årig patient som avled efter en allvarlig förstoppning.
En granskning visade att personalen på ett vårdboende i Höör slarvat på flera punkter. Bland annat tycktes de ha struntat i att ge patienten ordinerat läkemedel mot förstoppningen. Efter händelsen slutade två sjuksköterskor som arbetade på enheten.
q Höörs kommun fick nyligen kritik för att ha låtit en missbrukare hamna mellan stolarna efter en behandling, med följden att han fick ett återfall. Kommunen tyckte att Lunds kommun, dit mannen flyttat, hade ansvaret. Men Ivo påpekade att mannen faktiskt fortfarande var skriven i Höör.
q Läkarbristen slår hårt mot de skånska vårdcentraler, inte minst i de mindre kommunerna. Det har Skånskan rapporterat om i flera artiklar under året. I Hörby fick läkarbristen till följd att en kvinna fick vänta tre månader på beskedet att hon hade drabbats av cancer. Ivo riktade emellertid ingen hård kritik i det fallet, utan nöjde sig med att vårdcentralen ändrat sina rutiner efter det och liknande dröjsmål.
q I Svalöv dömdes kommunen att betala 20 000 kronor i ersättning till en kvinna som inte fick ledsagarhjälp, trots att hon sedan länge hade beslut på att hon hade rätt till hjälp. Skadeståndet utdömdes av förvaltningsrätten sedan Ivo granskat fallet.
q I våras avslöjade Skånskan i en stor granskning flera brister på Kärråkra demenscentrum i Eslöv. Bland annat rapporterade vi att det skett en lång rad incidenter där boende agerat våldsamt mot personalen. Sedan dess har Ivo gjort inspektion på Kärråkra. Beslut i ärendet väntas senare.
q Ett pågående granskningsärende som gäller demensvård finns även i Höör, där demensboendet Björklövet drabbats av flera långtidssjukskrivningar. Kommunens anvariga beskriver själva arbetsplatsen som kaotisk.